Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

  Dzień dobry;

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z wezwaniem.

  --
  Katarzyna Niebiosa-Radoła
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Bytomiu
  ul. Piekarska 1
  41-902 Bytom
  Tel. 32 3966954
  Fax.32 3966955

  Załączniki

 • Re: informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wezwanie zwracamy uwagę, że pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • odpowiedź na korespondencję przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

  Dzień dobry;

  W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa.

  --
  Katarzyna Niebiosa-Radoła
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Bytomiu
  ul. Piekarska 1
  41-902 Bytom
  Tel. 32 3966954
  Fax.32 3966955

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na korespondencję przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w pytaniu 11 i 12 chodzi nam o analizę spraw jedynie tych sędziów, o których pisali Państwo w odpowiedziach na pytania 9 i 10.
  A więc w pytaniu 11 proszę spojrzeć na liczbę spraw sędziego, który np. w roku 2016 prowadził najwięcej spraw w całym sądzie. Następnie sprawdzić, ile z tych spraw zostało zakończonych w 2016 r. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich spraw prowadzonych przez tego sędziego w 2016 roku.
  Podobne obliczenia powinny dotyczyć roku 2017 i 2018.

  W pytaniu 12 chodzi z kolei o sędziów z najmniejszą liczbą prowadzonych spraw w roku 2016, 2017 i 2018.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

  Dzień dobry;

  W załączeniu przesyłam pismo.

  --
  Katarzyna Niebiosa-Radoła
  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Bytomiu
  ul. Piekarska 1
  41-902 Bytom
  Tel. 32 3966954
  Fax.32 3966955

  Załączniki