Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14297@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__owVzukI.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bytowie

  Twoja wiadomość

  Do: administracja@bytow.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-11-22 12:57

  odczytano w dniu 2019-11-22 13:36.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bytowie

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do poniższego e-maila uprzejmie informuję, że w terminie wcześniejszym tzn. dnia 1 września 2019 r. nie otrzymaliśmy drogą mailową wniosku o informację publiczną.

  Jednocześnie informuję, że odpowiedź na dzisiejszy wniosek zostanie udzielona zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.

  Z poważaniem

  Bożena Tokarczyk

  Kierownik

  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej,

  Sąd Rejonowy w Bytowie

  tel. (59) 8228199; fax (59) 8223556

  e-mail: <mailto:administracja@bytow.sr.gov.pl> administracja@bytow.sr.gov.pl

  Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione

  Sąd Rejonowy w Bytowie z siedzibą w Bytowie przy ul. Zamkowa 1, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Bytowie pod adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.bytow.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bytowie

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na poniższego e-maila dot. wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej wykonując zarządzenie Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Bytowie
  poniżej przedstawiam żądane dane:

  1. Obecny Prezes Wojciech Juszkiewicz

  2. Poprzedni Prezes Aleksandra Szumińska

  3. Rozpoczęcie kadencji 01.07.2012 r. zakończenie kadencji
  30.06.2015 r.

  4. W roku 2016 - 5 sędziów

  2017 - 5 sędziów

  2018 - 3 sędziów

  5. Obsługę kadrową urzędników i innych pracowników prowadzi Sąd
  Okręgowy w Słupsku

  6. Nie było takich sędziów

  7. Nie było awansów we wskazanych latach

  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016 r. - 931

  w 2017 r.
  - 843

  w 2018 r.
  - 804

  9. Sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016 - 1673

  w roku
  2017 -1656

  w roku
  2018 -1552

  10. Sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016 - 558

  w roku
  2017 - 419

  w roku
  2018 - 510

  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w
  roku 2016 - 85,51%


  w roku 2017 - 83,80%


  w roku 2018 - 75,88%

  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw
  w roku 2016 -43,53%


  w roku 2017 - 83,10%


  w roku 2018 - 60,14%

  13. Sąd w 2016 roku nie prowadził statystyki dotyczącej liczby tomów dla
  każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego

  14. Sąd w 2018 roku nie prowadził statystyki dotyczącej liczby tomów dla
  każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego.

  Z poważaniem

  Bożena Tokarczyk

  Kierownik

  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej,

  Sąd Rejonowy w Bytowie

  tel. (59) 8228199; fax (59) 8223556

  e-mail: <mailto:administracja@bytow.sr.gov.pl>
  administracja@bytow.sr.gov.pl

  Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W
  przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez
  pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym
  fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w
  tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione

  Sąd Rejonowy w Bytowie z siedzibą w Bytowie przy ul. Zamkowa 1, informuje,
  że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Bytowie pod
  adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.bytow.sr.gov.pl -> Ochrona
  Danych Osobowych."

  Załączniki