Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 września 2019r. uprzejmie informuję, że odpowiedź nie zostanie udzielona w ustawowym terminie tj. 14 dni z uwagi na znaczne zaangażowanie pracowników przygotowujących sporządzenie informacji publicznej. Z tego powodu na mocy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Prezes Sądu przedłuża termin do sporządzenia wnioskowanej informacji do dnia 07 paździesrnika 2019r.

 • (bez tematu) przez Sąd Rejonowy w Jaworznie

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 września 2019r. uprzejmie przedstawiam żądane informacje:

  1.Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego Sądu
  Odp. Paweł Wysocki
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  Odp. Ewa Łąpińska
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  Odp. rozpoczęcie kadencji - 01 sierpnia 2006r, zakończenie kadencji 31 lipca 2014r
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  Odp. na koniec 2016, 2017 i 2018 roku była taka sama liczba sędziów czyli 17
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  Odp. Nie było nieobsadzonych stanowisk w roku 2016, 2017 i 2018
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  Odp. nie było takich przypadków
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  Odp. w wymienionych latach nikt z sędziów tutejszego Sądu nie awansował.
  Ad. 8
  Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018roku:
  2016 rok- 7778,3
  2017 rok- 795
  2018 rok- 782

  Ad. 9
  Ile spraw miał sędzia z największą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
  2016 rok- 1896
  2017 rok- 1082,3
  2018 rok- 914,6

  Ad. 10
  Ile spraw miał sędzia z najmniejszą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
  2016 rok- 313
  2017 rok- 340
  2018 rok- 378

  Ad.11
  Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
  2016 rok- 59,48 %
  2017 rok- 55,69 %
  2018 rok- 50,86 %

  Ad. 12
  Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
  2016 rok- 19,45 %
  2017 rok- 20,42 %
  2018 rok- 23,32 %

  Ad 13
  Czy tut. Sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego?

  NIE

  Ad. 14
  Czy tut. Sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego?

  NIE

  Z upoważnienia Prezesa Sadu Rejonowego w Jaworznie

  Z poważaniem

  Monika Kaczmarek
  Głowny Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sąd Rejonowy w Jaworznie
  Ul. Grunwaldzka 28
  43-600 Jaworzno
  tel. kontaktowy: 32 75 86 170
  fax. 32 75 86 189
  e-mail: administracja@jaworzno.sr.gov.pl
  monika.kaczmarek@jaworzno.sr.gov.pl