Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poi@kolobrzeg.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o02.09.2019 07:24

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poi@kolobrzeg.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o03.09.2019 10:08

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

  SĄD REJONOWY W KOŁOBRZEGU
  A-061-32/19

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na Państwa
  wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Kozieł
  Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
  Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
  tel. (94) 35-751-18

  Załączniki