Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Końskie, dnia 5 września 2019r.

  Dzień dobry.

       W załączeniu uprzejmie przesyłam uzupełnienie pisma Adm.
  0144-22/19 z dnia 5 września 2019r.

  Proszę o wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem,
  Anita Szmidt
  Z-ca Kierownica
  Oddziału Administracyjnego

  Sekretariat Prezesa
  Sądu Rejonowego w Końskich
  tel. 041 372 27 02 wew. 254.

  Załączniki

 • Re: informacja publiczna przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź na nasz wniosek z 1 września 2019.

  Jeśli chodzi o doprecyzowanie wniosku, pytanie o liczbę spraw na sędziego, jest pytaniem o to ile spraw miał/a dany/a sędzia w danym roku w ogóle - albo pozostawały doń/do niej przypisane, albo wpłynęły, albo się zakończyły. Jednym słowem, za ile "odpowiadał/a" w ciągu roku. Nie możemy podać konkretnej daty, gdyż sprawa, która wpłynęła np. 22 grudnia, jest tak samo traktowana jak sprawa, która wpłynęła 3 stycznia. Podobnie sprawy z lat poprzednich, które nie zostały lub zostały zakończone.

  Co zaś do interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem. Wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Łączymy wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski.
  Członkowie Zarządu

  __
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odp. na wniosek dot. pyt.8-10 przez AgnieszkaZdanowicz

  Nadawca: Sąd Rejonowy w Końskich

  Treść: Pobierz