Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przesyłamy odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 12.09.2019r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu

  Oddział Administracyjny
    Sądu Rejonowego w Kwidzynie
       /55/ 262 45 43

  "Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Plac Plebiscytowy 1,
  reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie informuje, że przetwarzanie
  Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
  Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kwidzynie pod adresem:
  http://www.kwidzyn.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych."

  Załączniki

  • Scan_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1.pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12.09.2019 r. (sygnatura Ko.30/19) pragniemy wyrazić nasze stanowisko w stosunku do braku odpowiedzi na pytania 8-12 wniosku z dnia 01.09.2019 r.

  Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miał wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__AElNHSS.pdf
 • Uzupełniająca odpowiedź do informacji publicznej Ko 30/19 SR Kwidzyn przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przesyłamy uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony 27.11.2019 r.

  zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu

  Oddział Administracyjny
    Sądu Rejonowego w Kwidzynie
       /55/ 262 45 43

  "Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Plac Plebiscytowy 1,
  reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie informuje, że przetwarzanie
  Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
  Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kwidzynie pod adresem:
  http://www.kwidzyn.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych."

  Załączniki

  • Scan_1_1_1_1_1_1.pdf