Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

  Twoja wiadomość

  Do: administracja leczyca
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:21:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

  Twoja wiadomość

  Do: administracja leczyca
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:21:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

  Sieć Obywatelska Watchodog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2019 r. uprzejmie informuje, iż informacja publiczna nie może zostać
  udostępniona w terminie określonym w art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2011 o dostępie do informacji
  publicznej z uwagi na konieczność zebrania danych.
  Informacja, której wnioskodawca oczekuje zostanie udostępniona w terminie do 2 października 2019 r.

  Z upoważnienia Prezesa Sądu
  Izabela Domagała
  Kierownik SSA

  Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231>.

  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

  Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest pod adresem http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231.
  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki