Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Malborku

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

50

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: [Fwd: Wniosek o informacjÄ? publicznÄ?] przez Sąd Rejonowy w Malborku

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
  załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

  Sadczuk Aleksandra
  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sąd Rejonowy w Malborku
  82-200 Malbork
  ul. 17 Marca 3
  tel. 55 647-07-02 Fax. 55 647-07-04
  e-mail: {{ email }}

  Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
  reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku -
  każdego z nich w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem
  regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
  ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.)
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
  dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Malborku pod adresem:
  http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

  -------------------------- Wiadomość oryginalna --------------------------
  Temat: Wniosek o informacjÄT publicznÄ.
  Od: {{ email }}
  Data: 1 Września 2019, 10:35 pm, N
  Do: {{ email }}
  --------------------------------------------------------------------------

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostÄTpie do informacji publicznej, stowarzyszenie SieÄ? Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostÄTpnienie nastÄTpujÄ.cych informacji
  publicznych:

  1. ImiÄT i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sÄ.du.
  2. ImiÄT i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sÄ.du.
  3. Kiedy rozpoczÄTĹ,a siÄT i kiedy zakoĹ"czyĹ,a kadencja poprzedniego
  Prezesa tutejszego sÄ.du?
  4. Ilu byĹ,o sÄTdziĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we wszystkich
  wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile byĹ,o nieobsadzonych etatĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we
  wszystkich wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sÄTdziĂłw delegowanych z innego sÄ.du pracowaĹ,o w tutejszym
  sÄ.dzie odpowiednio w ciÄ.gu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sÄTdziĂłw tutejszego sÄ.du awansowaĹ,o w ciÄ.gu odpowiednio -
  2016,
  2017 i 2018 roku?
  8. Ĺšrednia liczba spraw na sÄTdziego w 2016, 2017, 2018 roku?
  (Ĺ>rednio
  we wszystkich wydziaĹ,ach)
  9. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najwiÄTkszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
  2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
  10. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najmniejszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
  2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najwiÄTkszÄ.
  liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najmniejszÄ.
  liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sÄ.d w 2016 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
  tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?
  14. Czy tutejszy sÄ.d w 2018 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
  tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?

  Wnosimy o udostÄTpnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-ToĹ,uÄ? - czĹ,onkowie zarzÄ.du, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --
  SieÄ? Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl
  <http://www.siecobywatelska.pl>> >
  www.watchdogportal.pl &lt;http://www.watchdogportal.pl
  <http://www.watchdogportal.pl>> >
  www.funduszesoleckie.pl &lt;http://www.funduszesoleckie.pl
  <http://www.funduszesoleckie.pl>> >
  www.informacjapubliczna.org &lt;http://www.informacjapubliczna.org
  <http://www.informacjapubliczna.org>> >
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 SÄ.d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaĹ,
  Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ.dowego

  Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
  reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku informuje, że
  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
  Rejonowego w Malborku pod adresem:
  http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych&#8221;

  __________ ESET NOD32 Antivirus __________

  Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

  Wersja silnika detekcji: 20012 (20190913)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  Załączniki

  • Adm._581-51-19_informacja_publiczna_.pdf
 • odpowiedź na wezwanie z dnia 17.09.2019 r. (sygnatura Adm.581-51/19) przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.09.2019 r. (sygnatura Adm.581-51/19) pragniemy wyrazić nasze stanowisko w stosunku do braku odpowiedzi na pytania 8-12 wniosku z dnia 01.09.2019 r.

  Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miał wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem,
  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • 8_XI_2018_AZ_uchwała_do_reprezentowania_SOWP_w_sprawach_DIP_podpisana_dG7j46i.pdf