Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Olkuszu

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Adm.-0144-62/19 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Adm.-0144-62/19

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu dotyczące wniosku z
  01.09.2019 r.

  --

  Ewa Strojna-Podlejska

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Olkuszu

  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

  32-300 Olkusz

  tel. (32) 626-11-28

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  * Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
  Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
  Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
  realizowanych zadań.

  * Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
  Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
  gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
  jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

  * Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
  Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  * W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
  przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
  przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

  * Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego

  * kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • Adm.-0144-6219_odp.__000189.pdf
 • Adm. -0144-62/19 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam Decyzję Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia
  25.09.2019 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na
  pkt. 4-12 zawarte w Państwa wniosku z dn. 01.09.2019 r.

  Elżbieta Lipa

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sąd Rejonowy w Olkuszu

  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

  32-300 Olkusz

  tel: 32 626-11-28

  e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  * Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
  Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
  Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
  realizowanych zadań.

  * Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
  Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
  gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
  jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

  * Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
  Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  * W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
  przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
  przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

  * Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego

  * kontakt do Inspektora Ochrony Danych: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • dok_694.pdf
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-09-01 22:35

  odczytano w dniu 2020-07-17 12:20.