Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opatowie

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres boi@opatow.sr.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez Sąd Rejonowy w Opatowie

  Dzień dobry

   W załączeniu uprzejmie przesyłam wezwanie do uzupełnienia braków
  formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
  września 2019 r.

  --
  Teresa Nowocień
  Kierownik
  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy w Opatowie
  ul. Plac Obrońców Pokoju 18
  27-500 Opatów
  tel. (15) 86 82 788 wew. 201

  Załączniki

 • inf. publiczna Adm.0144.30.2019 przez Sąd Rejonowy w Opatowie

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia
  16 września 2019 roku wydane w sprawie Adm.0144.30.2019

  --
  W zastępstwie
  Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sądu Rejonowego w Opatowie
  Katarzyna Czosnek

  Załączniki

 • Re: wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wezwanie z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura pisma 0144.30.2019) wskazujemy, że odpowiedź na pytania 11 i 12 z naszego wniosku wymaga jedynie prostego podzielenia jednej danej przez drugą, a więc ma charakter informacji prostej.

  Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku. Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miał wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opatowie

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres boi@opatow.sr.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. pkt. 11 i 12 przez Sąd Rejonowy w Opatowie

  Dzień dobry

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 1.09.2019 
  uzupełniony dnia 23.09.2019 r. o informację publiczną dot. pkt. 11 i 12.

  --
  Teresa Nowocień
  Kierownik
  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sąd Rejonowy w Opatowie
  ul. Plac Obrońców Pokoju 18
  27-500 Opatów
  tel. (15) 86 82 788 wew. 201

  Załączniki