Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Pile

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 12 września 2019 r. Prez. A-055-24/19.

  Z poważaniem

  ______________________________
  Joanna Klinowiecka
  Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
  Sądu Rejonowego w Pile
  tel. 67 35 22 801
  <http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • SR_Piła_Prez_A-055-2419.pdf
 • FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 9 października 2019 r. Prez. A-055-24/19.

  Z poważaniem

  ______________________________
  Joanna Klinowiecka
  Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
  Sądu Rejonowego w Pile
  tel. 67 35 22 801
  <http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • SR_Piła_Prez.A-055-2419z9.10.2019.pdf
 • Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wezwanie z 12.09.2019 r. (A-055-24/19) i 09.10.2019 r. (A-055-24/19) zwracamy uwagę, iż:

  pytanie 4 jak i cały wniosek odnosi się zarówno do sędziów jak i asesorów sądowych;

  pytanie 8 i stwierdzenie w nim zawarte „Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)” - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno;

  pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Co zaś do interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem. Wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem,
  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • 8_XI_2018_AZ_uchwała_do_reprezentowania_SOWP_w_sprawach_DIP_podpisana_WqMLFay.pdf
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 18.10.2019 13:53

  odczytano w dniu 18.10.2019 14:04.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 7 listopada 2019 r. Prez. A-055-24/19.

  Z poważaniem

  ______________________________
  Joanna Klinowiecka
  Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
  Sądu Rejonowego w Pile
  tel. 67 35 22 801
  <http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • SR_Piła_Prez._A-055-2419.pdf