Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  Uprzejmie przesyłam zgodnie z właściwością.
  Z poważaniem

  [cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

  Agnieszka Lasota

  Kierownik Biura Obsługi Interesantów
  Sądu Okręgowego w Warszawie

  tel. 22 440 80 00
  e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl<mailto:boi@warszawa.so.gov.pl>
  al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
  bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek u.d.i.p. BEZP-0153-938/19 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wniosku w trybie u.d.i.p. z 01 września 2019 r., poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania. Jednocześnie informuję, że ze względu na zbieranie danych dotyczących punktów 4-7 przedmiotowego wniosku, odpowiedź na te pytania zostanie udzielona najpóźniej do 30 września 2019 r.

  1) Imię i nazwisko obecnego prezesa tutejszego Sądu - Joanna Bitner;

  2) imię i nazwisko poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - Małgorzata Kluziak;

  3) kadencja poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - 12.09.2011 r. - 11.09.2017 r.;

  4) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

  5) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

  6) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

  7) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

  8) średnia liczba spraw w referacie sędziego wg obsady średniookresowej - 2016 r. - 155,0; 2017 r. - 165,4; 2018 r. - 290, 1;

  9) referat sędziego liniowego z największą liczbą spraw - 2016 r. - 343; 2017 r. - 335; 2018 r. - 453;

  10) referat sędziego liniowego z najmniejszą liczbą spraw - 2016 r. - 10; 2017 r. - 10; 2018 r. - 7;

  Dane wykazane powyżej nie obejmują referatów sędziów, którzy orzekają w niepełnym wymiarze bądź zostali delegowani do orzekania w innych wydziałach/sądach i kończą rozpoczęte wcześniej sprawy;

  11) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,2 %; 2018 r. - 0,3 %;

  12) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,1 %; 2018 r. - 0,3 %;

  13) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw;

  14) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw.

  Z poważaniem,
  Aleksandra Dębek

  [cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

  Aleksandra Dębek

  Oddział Bezpieczeństwa
  Sądu Okręgowego w Warszawie

  tel. 22 440 60 50
  fax 22 440 60 51
  e-mail: a.debek3@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.debek3@warszawa.so.gov.pl>
  al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
  bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
  Więcej informacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce Ochrona danych lub w zakładce Informacja publiczna

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek u.d.i.p. BEZP-0153-938/19 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przesyłam informację dotyczące punktów 4-7 wniosku z 01 września 2019 r.

  4. liczba sędziów w tutejszym Sądzie na koniec:

  a. 2016 r. - 338,

  b. 2017 r. - 332,

  c. 2018 r. - 334,

  5. liczba nieobsadzonych etatów w tutejszym Sądzie na koniec:

  a. 2016 r. - 26,

  b. 2017 r. - 42,

  c. 2018 r. - 86,

  6. liczba sędziów delegowanych z innego sądu do tutejszego Sądu w ciągu:

  a. 2016 r. - 45,

  b. 2017 r. - 54,

  c. 2018 r. - 71,

  7. liczba sędziów tutejszego Sądu, którzy awansowali w ciągu:

  a. 2016 r. - 22,

  b. 2017 r. - 4,

  c. 2018 r. - 10

  Z poważaniem,
  Aleksandra Dębek

  [cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

  Aleksandra Dębek

  Oddział Bezpieczeństwa
  Sądu Okręgowego w Warszawie

  tel. 22 440 60 50
  fax 22 440 60 51
  e-mail: a.debek3@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.debek3@warszawa.so.gov.pl>
  al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
  bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
  Więcej informacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce Ochrona danych lub w zakładce Informacja publiczna

  Załączniki