Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Przysusze

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  Twoja wiadomość

  Do: SR Przysucha
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:12:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odp. na wniosek o inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  --
  Elżbieta Turek
  Specjalista d/s administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sąd Rejonowy w Przysusze
  {{ email }}
  tel. 48 675 03 71
  fax 48 675 23 59

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
  W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Przysucha.

  Załączniki

  • IMG_0001.pdf
 • Re: odp. na wniosek o inf. publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10.09.2019 r. (sygnatura Adm-051-38/19) pragniemy wyrazić nasze stanowisko w stosunku do braku odpowiedzi na pytania 4, 7-12 wniosku z dnia 01.09.2019 r.

  Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miał wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__xzdyu3P.pdf
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  Twoja wiadomość

  Do: SR Przysucha
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 listopada 2019 11:19:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 listopada 2019 11:58:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odp. na inf. publiczną (Adm-051-38/19) przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  --
  Elżbieta Turek
  Specjalista d/s administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sąd Rejonowy w Przysusze
  {{ email }}
  tel. 48 675 03 71
  fax 48 675 23 59

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
  W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Przysucha.

  Załączniki

  • IMG_0006.pdf
 • uzupełnienie odp. na inf. publiczną dot. Adm-051-38/19 przez Sąd Rejonowy w Przysusze

  --
  Elżbieta Turek
  Specjalista d/s administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sąd Rejonowy w Przysusze
  {{ email }}
  tel. 48 675 03 71
  fax 48 675 23 59

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
  W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Przysucha.

  Załączniki

  • IMG_0002.pdf