Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Pułtusku

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

14

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__4O0Iewd.pdf
 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Twoja wiadomość

  Do: Nawrocka Bożena
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 listopada 2019 09:48:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 listopada 2019 11:01:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • PD: dot. informacji publicznej przez None

  Monika Zaręba-Ciecierska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Pułtusku

  tel. 23 692 99 00

  fax 23 692 99 99

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}> , {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  ________________________________
  Od: Zaręba-Ciecierska Monika
  Wysłane: 2 grudnia 2019 07:35
  Do: {{ email }}
  Temat: dot. informacji publicznej

  W związku z otrzymaniem informacji, że 1 września przesłaliście Państwo do tutejszego sądu wniosek o udzielenie informacji publicznej bardzo proszę o wskazanie adresu na który ten wniosek został przesłany.

  Monika Zaręba-Ciecierska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Pułtusku

  tel. 23 692 99 00

  fax 23 692 99 99

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}> , {{ email }}<mailto:{{ email }}>

 • PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Uprzejmie informuję, że nadesłany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, nie dotarł do biura podawczego tutejszego Sądu. Wobec powyższego proszę o informację, czy nadal jesteście Państwo zainteresowani udzieleniem odpowiedzi na wniosek z 1 września.

  Z upoważnienia Prezesa Sądu.

  Monika Zaręba-Ciecierska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Pułtusku

  tel. 23 692 99 00

  fax 23 692 99 99

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}> , {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  ________________________________
  Od: Nawrocka Bożena
  Wysłane: 27 listopada 2019 11:34
  Do: Zaręba-Ciecierska Monika
  Temat: FW: Wniosek o informację publiczną

 • Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2019 na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K._Witek.pdf
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Twoja wiadomość

  Do: Stelmach Małgorzata
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 20 grudnia 2019 14:51:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 20 grudnia 2019 14:57:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Twoja wiadomość

  Do: Nawrocka Bożena
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 20 grudnia 2019 14:51:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 23 grudnia 2019 07:32:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Monika Zaręba-Ciecierska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Pułtusku

  tel. 23 692 99 80

  fax 23 692 99 99

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}> , {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  ________________________________
  Od: Zaręba-Ciecierska Monika
  Wysłane: 19 grudnia 2019 08:06
  Do: {{ email }}
  Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

  Uprzejmie informuję, że nadesłany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, nie dotarł do biura podawczego tutejszego Sądu. Wobec powyższego proszę o informację, czy nadal jesteście Państwo zainteresowani udzieleniem odpowiedzi na wniosek z 1 września.

  Z upoważnienia Prezesa Sądu.

  Monika Zaręba-Ciecierska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Pułtusku

  tel. 23 692 99 00

  fax 23 692 99 99

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}> , {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  ________________________________
  Od: Nawrocka Bożena
  Wysłane: 27 listopada 2019 11:34
  Do: Zaręba-Ciecierska Monika
  Temat: FW: Wniosek o informację publiczną

  Załączniki

  • doc04475120200113134757.pdf
 • Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pismo z 10.01.2020 r. (Adm.071-92/19) zwracamy uwagę, iż:

  W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

  Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K._Witek.pdf
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Twoja wiadomość

  Do: Nawrocka Bożena
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 15 stycznia 2020 14:59:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 16 stycznia 2020 07:51:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Twoja wiadomość

  Do: Nawrocka Bożena
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 15 stycznia 2020 14:59:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 16 stycznia 2020 07:50:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

  Monika Zaręba-Ciecierska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Pułtusku

  tel. 23 692 99 80

  fax 23 692 99 99

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}> , {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  ________________________________
  Od: Stelmach Małgorzata
  Wysłane: 16 stycznia 2020 07:27
  Do: Zaręba-Ciecierska Monika
  Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

  ________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 15 stycznia 2020 14:59
  Do: DG-4253_BOI
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pismo z 10.01.2020 r. (Adm.071-92/19) zwracamy uwagę, iż:

  W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

  Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki:

  * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/28292/61913

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-01-13 11:18:40.241350+00:00 z > adresu {{ email }}: > W załączeniu > odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Monika > > Zaręba-Ciecierska Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu > Rejonowego w > Pułtusku tel. 23 692 99 80 fax 23 692 99 99 > e-mail: m.zareba- > {{ email }}<mailto:m.zareba- > {{ email }}> , > {{ email }}< > mailto:{{ email }}> > > ________________________________ Od: Zaręba-Ciecierska Monika > Wysłane: 19 > grudnia 2019 08:06 Do: > {{ email }} Temat: PD: > Wniosek o > informację publiczną Uprzejmie informuję, że nadesłany przez > > Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, po > przeprowadzeniu wnikliwej > analizy, nie dotarł do biura > podawczego tutejszego Sądu. Wobec powyższego > proszę o informację, > czy nadal jesteście Państwo zainteresowani udzieleniem > odpowiedzi > na wniosek z 1 września. Z upoważnienia Prezesa Sądu. Monika > > Zaręba-Ciecierska Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu > Rejonowego w > Pułtusku tel. 23 692 99 00 fax 23 692 99 99 > e-mail: m.zareba- > {{ email }}<mailto:m.zareba- > {{ email }}> , > {{ email }}< > mailto:{{ email }}> > > ________________________________ Od: Nawrocka Bożena Wysłane: 27 > listopada > 2019 11:34 Do: Zaręba-Ciecierska Monika Temat: FW: > Wniosek o informację > publiczną

  Załączniki

  • doc04519120200128103117.pdf