Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach

  W załączeniu przesyłam wezwanie PSR do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej.

  Andżelika Krajewska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  sekretariat@slubice.sr.gov.pl
  tel. 95 750 70 24

  Sąd Rejonowy w Słubicach
  ul. Bohaterów Warszawy 3B
  69-100 Słubice

  W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14481@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Re: wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego z dnia 9 września (sygnatura pisma A-0138-147/19) przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

  Nie można zgodzić się ze stanowiskiem sądu, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Trudno tu podnieść konkretne argumenty, kiedy nie wskazali Państwo, na czym miałoby polegać przetworzenie informacji.

  Dlatego ogólnie pragniemy wskazać, że judykatura podnosi, że do wytworzenia informacji przetworzonej konieczne jest intelektualne zaangażowanie podmiotu zobowiązanego, celem którego jest wytworzenie informacji objętej wnioskiem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 89/13). Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

  Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miała wiedzy na przykład na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Słubicach

  W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej - jak poniżej
  - uprzejmie informuję, iż żądane informacje nie mogą zostać udostępnione
  w terminie do 30.09.2019r. Postawione pytania (szczególnie z pkt.11 i
  12) wymagają bowiem przeprowadzenia wielu wyliczeń matematycznych. Sąd
  nie prowadzi żadnych statystyk dotyczących procentowego wykonania spraw
  przez sędziów. Z uwagi na obciążenie zarówno prezesa jak też pracowników
  sądu ostateczne udostępnienie informacji nastąpi w terminie do dnia

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa SR w Słubicach na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Na zarządzenie PSR

  Andżelika Krajewska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego
  sekretariat@slubice.sr.gov.pl
  tel. 95 750 70 24

  Sąd Rejonowy w Słubicach
  ul. Bohaterów Warszawy 3B
  69-100 Słubice

  Załączniki