Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Sopocie

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sopocie

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_KBGJLvz.txt
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sopocie

  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sopocie  uprzejmie
  informuje, iż poniższy  wniosek  został przekazany do Oddziału
  Administracyjnego tut. Sądu  według właściwości.

  W razie kolejnej korespondencji proszę o jej przesyłanie bezpośrednio do
  w/wym Oddziału, na adres skrzynki poczty elektronicznej:
  {{ email }}.*
  *

  Z poważaniem.
  Joanna Konarczak
  Starszy Inspektor
  Sądu Rejonowego w Sopocie

  Dostęp do spraw dla stron i pełnomocników jest możliwy za pośrednictwem internetowego Portalu Informacyjnego https://portal.gdansk.sa.gov.pl/login
  Więcej informacji odnośnie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na stronie Sądu Rejonowego w Sopocie Biuletynu Informacji Publicznej:
  http://www.sopot.sr.gov.pl/portal-informacyjny/

  UWAGA:
  ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz
  udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
  Dziękujemy.

  -RODO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa |
  |danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych |
  |w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
  |(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej |
  |Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych. |
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu 01.09.2019 o 22:35, {{ email }} pisze:

 • Adm.-402-84/19 przez Sąd Rejonowy w Sopocie

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w
  Sopocie.

  --
  Z wyrazami szacunku,

  Aleksandra Jurewicz
  Sąd Rejonowy w Sopocie
  Oddział Administracyjny
  ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
  tel. 58 55 49 810, fax 58 55 49 826

  UWAGA:
  ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz
  udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
  Dziękujemy.

  -RODO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa |
  |danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych |
  |w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
  |(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej |
  |Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych. |
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Załączniki

  • 20190911115448976.pdf