Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__mViWD25.pdf
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  Twoja wiadomość

  Do: SR Szydłowiec
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 listopada 2019 10:05:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 listopada 2019 10:39:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  W dniu 2019-11-27 o 10:05, {{ email }} pisze:
  --
  Monika Ciszewska
  Specjalista ds.administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  -----------------------
  Sąd Rejonowy w Szydłowcu
  48 617 87 10
  {{ email }}
  http://szydlowiec.sr.gov.pl

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
  może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
  nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Szydłowcu z siedzibą
  przy ul. Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu
  i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizowanych zadań określonych
  w art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52).
  Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
  zamieszczonymi na stronie http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files,
  may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution
  and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender
  immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  The administrator of personal data is the District Court in Szydłowiec with registered office
  at ul. Plac Maria Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, President of the District Court in Szydłowiec
  and Director of the District Court in Radom in the scope of tasks carried out specified in
  art. 175 a of the Act of 27 July 2001 on the Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2019, item 52).
  Please read the principles of personal data processing in the District Court in Radom posted at http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

  Załączniki

  • 2019-11-27-13-52-49-01.pdf
 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.11.2019 r. (sygnatura Adm.0132-43/19),
  wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
  Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszymi pytaniami, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K._Witek.pdf
 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  Twoja wiadomość

  Do: SR Szydłowiec
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 3 grudnia 2019 13:05:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 4 grudnia 2019 07:55:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  W dniu 2019-12-03 o 13:05, {{ email }} pisze:
  --
  Monika Ciszewska
  Specjalista ds.administracyjnych
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  -----------------------
  Sąd Rejonowy w Szydłowcu
  48 617 87 10
  {{ email }}
  http://szydlowiec.sr.gov.pl

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
  może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
  nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
  Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Szydłowcu z siedzibą
  przy ul. Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu
  i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizowanych zadań określonych
  w art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52).
  Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
  zamieszczonymi na stronie http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

  Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files,
  may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution
  and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender
  immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

  The administrator of personal data is the District Court in Szydłowiec with registered office
  at ul. Plac Maria Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, President of the District Court in Szydłowiec
  and Director of the District Court in Radom in the scope of tasks carried out specified in
  art. 175 a of the Act of 27 July 2001 on the Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2019, item 52).
  Please read the principles of personal data processing in the District Court in Radom posted at http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

  Załączniki

  • 2019-12-10-13-27-48-01.pdf