Instytucja: 

Sąd Rejonowy we Włocławku

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Nieznane

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponaglamy, Katarzyna Batko-Tołuć

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__KxMDSXM.pdf
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2019-11-27 10:34

  odczytano w dniu 2019-11-27 11:43.

 • Sąd Rejonowy we Włocławku - Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Dzień dobry,

  w załączniku uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sadu Rejonowego we Włocławku
  z 3 grudnia 2019 r. w związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Rożej

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego we Włocławku

  Tel. 54 422 26 19

  http://www.wloclawek.sr.gov.pl <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/>

  "Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
  przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez osoby do tego
  nieuprawnione jest zabronione.

  Sąd Rejonowy we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Kilińskiego
  20,reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
  kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego we Włocławku pod
  adresem: <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/> http://www.wloclawek.sr.gov.pl w
  zakładce Ochrona danych osobowych''.

  Załączniki

  • A.0005.593.19.pdf
 • Re: Sąd Rejonowy we Włocławku - Informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  przepraszam za późną odpowiedź.

  Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie 8 z naszego wniosku (Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)), to wydaje nam się, że najbardziej realną liczbę otrzymamy, jeśli sędzia, który przepracował tylko 2 miesiące w roku zostanie policzony jako 2/12 etatu, a z kolei sędzia, który ma wpływ 25% jako 1/4 etatu. Nie wiem jednak, ilu sędziów u Państwa pracuje i czy są Państwo w stanie zrobić takie wyliczenia. Być może łatwiejsze będzie policzenie średniej liczby spraw sędziów, którzy mają wpływ 100% i przesłanie nam tej liczby (oczywiście z zaznaczeniem, że chodzi tylko o takich sędziów)?

  Co do pytań 9-12, to również być może najlepiej wypisać dane sędziów mających 100% wpływu? Tutaj trudno mi podać inny sposób wyliczenia. Wiadomo, że sędziowie, którzy mają większy wpływ będą mieli więcej spraw niż ci, pełniący inne funkcje i mający mniejszy wpływ, więc inny sposób liczenia wydaje się nieprzystający do rzeczywistości.

  Bardzo dziękujemy za pełne wyjaśnienie sprawy. Na pewno weźmiemy pod uwagę te liczne wątpliwości, podsumowując nasz monitoring.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Sąd Rejonowy we Włocławku - Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Dzień dobry,

  w załączniku uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sadu Rejonowego we Włocławku
  z 19 grudnia 2019 r. w związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Rożej

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego we Włocławku

  Tel. 54 422 26 19

  http://www.wloclawek.sr.gov.pl <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/>

  "Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
  przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez osoby do tego
  nieuprawnione jest zabronione.

  Sąd Rejonowy we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Kilińskiego
  20,reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
  kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego we Włocławku pod
  adresem: <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/> http://www.wloclawek.sr.gov.pl w
  zakładce Ochrona danych osobowych''.

  Załączniki

  • Skan_2019_12_19_13_28_36_400.pdf
 • Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.11.2019 11:34

  usunięto w dniu 11.09.2020 14:28.