Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Słupsku

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Słupsku

  Twoja wiadomość

  Do: boi@slupsk.so.gov.pl
  Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 01.09.2019 22:35

  odczytano w dniu 02.09.2019 08:07.

 • RE: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Słupsku

  Dzień dobry

  A-0143-72/19

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 16 września 2019 r. nr A-0143-72/19.

  Pozdrawiam

  Magdalena Miklińska

  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Słupsku

  tel. (59) 8469440

  e-mail: <mailto:administracja2@slupsk.so.gov.pl> administracja2@slupsk.so.gov.pl

  SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

  76-200Słupsk,ul.Zamenhofa7

  Telefon: (0-59) 842-83-25 Fax.: (0-59) 842-83-01

  e-mail: <mailto:poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl> poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl

  <http://www.slupsk.so.gov.pl/> www.slupsk.so.gov.pl

  „Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

  Sąd Okręgowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.slupsk.so.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

  Załączniki