Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Toruniu

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__CmgEVrv.pdf
 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 22
  listopad 2019 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • A-065-106/19 przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  Dzień dobry,

  W załączniku uprzejmie przesyłam pismo z dnia 25 listopada 2019 r. - do
  wiadomości.

  Z poważaniem

  Alina Ossowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Toruniu

  56 61 05 623

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim
  prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Okręgowy w Toruniu,
  Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu, z
  siedzibą przy ul. Piekary 51, 87-100 Toruń.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska
  Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem:
  <https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225>
  https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225 lub u IOD pod
  numerem telefonu 56 61 05 539.

  Załączniki

  • A-065-106-19.pdf
 • A-065-106/19 przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  Dzień dobry,

  W załączniku uprzejmie przesyłam pismo z dnia 4 grudnia 2019 r.

  Z poważaniem

  Alina Ossowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Toruniu

  56 61 05 623

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim
  prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Okręgowy w Toruniu,
  Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu, z
  siedzibą przy ul. Piekary 51, 87-100 Toruń.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska
  Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem:
  <https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225>
  https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225 lub u IOD pod
  numerem telefonu 56 61 05 539.

  Załączniki

  • A-065-106-19..pdf
 • Re: A-065-106/19 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2019 r. (sygnatura A-065-106/16) zwracamy uwagę iż:

  w pytaniu 10 i 12 prosimy o podanie odpowiedzi bez względu na to ile w danym roku sędzia orzekał, jednakże przy odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o podanie czym wynik ten jest uzależniony.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K._Witek.pdf
 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 5
  grudzień 2019 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • A-065-106/19 przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  Dzień dobry,

  W załączniku uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 25 listopada
  2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Alina Ossowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Toruniu

  56 61 05 623

  Załączniki

  • A-065-106-19.pdf