Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

 Monitoring: 

Sędziowie w sądach powszechnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

  Twoja wiadomość

  Do: boi@zielona-gora.so.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 01.09.2019 22:35

  odczytano w dniu 02.09.2019 07:37.

 • inf. publiczna przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

  Sąd Okręgowy

  Oddział Administracyjny

  Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra

  OA-0131-245/19

  Zgodnie z zarządzeniem Prezesa przesyłam w załączeniu pismo z dnia 12
  września 2019 r.

  Inspektor

  Oddział Administracyjny

  Renata Bazylewicz

  Tel. 68 3 220 177

  Uwaga:

  Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
  poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem informuję,
  że wszelki rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej
  wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie nadawcy oraz
  niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki