Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
  Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  (na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14244@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_Zarządu_SOWP_z_01.10.2019_nr_1_OB_X_2019_-_pełnomocnictwo_K.__C13QtGC.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Słupsku

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Watchdog pismo 27.11.2019 r..pdf przez Sąd Rejonowy w Słupsku

  A-0143-72/19

  W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia
  27.11.2019 r.

  Agnieszka Machnik

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Słupsku

  Tel. (59) 84 69 262

  UWAGA

  Informacja zawarta w tej wiadomości i załącznikach jest zastrzeżona i
  skierowana tylko i wyłącznie do użytku osób, firm lub instytucji, do których
  jest zaadresowana. Nie należy kopiować, ujawniać, ani dystrybuować tej
  informacji bez zezwolenia Sądu Rejonowego w Słupsku. Jeżeli nie jesteś
  zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, proszę powiadomić o tym nadawcę oraz
  skasować lub usunąć tę wiadomość oraz wszystkie jej kopie.

  Sąd Rejonowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13,
  reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku informuje, że
  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
  Rejonowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.sr.gov.pl>
  http://www.slupsk.sr.gov.pl zakładka: Informacje/Ochrona danych osobowych.

  Załączniki

 • odpowiedź - inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Słupsku

  A-0143-72/19

  W załączeniu przesyłam informację Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z
  dnia 11.12.2019 r.

  Agnieszka Machnik

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Słupsku

  Tel. (59) 84 69 262

  UWAGA

  Informacja zawarta w tej wiadomości i załącznikach jest zastrzeżona i
  skierowana tylko i wyłącznie do użytku osób, firm lub instytucji, do których
  jest zaadresowana. Nie należy kopiować, ujawniać, ani dystrybuować tej
  informacji bez zezwolenia Sądu Rejonowego w Słupsku. Jeżeli nie jesteś
  zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, proszę powiadomić o tym nadawcę oraz
  skasować lub usunąć tę wiadomość oraz wszystkie jej kopie.

  Sąd Rejonowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13,
  reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku informuje, że
  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
  Rejonowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.sr.gov.pl>
  http://www.slupsk.sr.gov.pl zakładka: Informacje/Ochrona danych osobowych.

  Załączniki