Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Szanowni Państwo

  Informuję, iż e-mail został przekazany do Oddziału Administracyjnego.

  Z poważaniem
  Starszy Sekretarz Sądowy Monika Sykulska

  W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14258@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • SR W_wa Żoliborz przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Ewa Górnicka

  Zastępca Kierownika

  Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy Żoliborza

  w Warszawie

  tel. 22 328 67 13

  fax 22 328 67 04
  e-mail: e.gornicka@srzoliborz.pl

  Załączniki

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Szanowni Państwo

  W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na poniższy wniosek.

  z poważaniem

  Justyna Pawlicka

  Oddział Administracyjny

  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Załączniki