Instytucja: 

Gorzów Wielkopolski

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-04-06 11:44:54

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.XLVI sesja w dniu 26 stycznia 2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość, XLVII sesja w dniu 23 lutego 2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość, XLVIII sesja w dniach 30 marca i 5 kwietnia 2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość.
1aa) Stacjonarnego
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)XLVI sesja w dniu 26 stycznia 2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość, XLVII sesja w dniu 23 lutego 2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość, XLVIII sesja w dniach 30 marca i 5 kwietnia 2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W trakcie sesji 26 stycznia br. radna składała ślubowanie i przebywała w sali sesyjnej wraz z przewodniczącym rady miasta, pozostali radni obradowali zdalnie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Link do projektów uchwał publikowanych przed każdą sesją: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty uchwal/ Po sesji przechodzą do archiwum: https://bip.wrota.lubuskie,pl/umgorzow/255/1/archiwum/Projekty_uchwal/
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Statut miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie reguluje spraw związanych z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?W trakcie posiedzeń zdalnych rady miasta, wyniki głosowań są widoczne dla radnych i mieszkańców.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?W każdej sesji rady miasta mieszkańcy, również za pomocą środków porozumiewania na odległość, mogą uczestniczyć i zabierać głos.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Po zwołaniu przez przewodniczącego rady miasta i podaniu do publicznej wiadomości terminu i porządku obrad sesji rady miasta, mieszkańcy kontaktują się z BRM telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, gdzie ustalany jest dogodny dla mieszkańca sposób zabrania głosu. Najczęściej odbywa się to zdalnie poprzez wysłanie linku do obrad, na wskazany adres poczty elektronicznej. Jeśli nie ma takiej możliwości mieszkaniec jest zapraszany do Urzędu i stąd zabiera głos (z sali sesyjnej lub z pomieszczenia, w którym jest stanowisko komputerowe umożliwiające zabranie głosu zdalnie).
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenie komisji rady miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Podczas posiedzeń komisji rady miasta odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą uczestniczyć i zabierać głos na zasadach takich samych, jak w przypadku sesji.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie odmówiono mieszkańcom uczestnictwa w posiedzeniach komisji rady miasta odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie wpłynęły skargi mieszkańców ani radnych dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Sesje zdalne przez Gorzów Wielkopolski
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Gorzów Wielkopolski i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek.pdf