Instytucja: 

LEGNICKIE POLE

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-30 09:54:37

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.27 stycznia 2022 r., 23 luty 2022 r., 1 1 marca 2022 r., 22 marca 2022 r., 22 kwietnia 2022 r., 10 maj 2022 r. — wszystkie posiedzenia odbyły się w trybie stacjonarnym.
1aa) Stacjonarnego27 stycznia 2022 r., 23 luty 2022 r., 1 1 marca 2022 r., 22 marca 2022 r., 22 kwietnia 2022 r., 10 maj 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?taka sytuacja nie miała miejsca.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.27 stycznia 2022 r. - https://bip.legnickiepole.pl/kandencja-201 8-2023/sesje-rady/informacja-o-posiedzeniach/1 1 89-xxxvii-sesja-rady-gminy-legnickie-pole-27-stycznia-2022-r-godzina-10-00 23 luty 2022 r. - https://bip.legnickiepole.pl/kandencja-2018-2023/sesje-rady/informacja-0-posiedzeniach/1221-xxxviii-sesj a-rady-gminy-legnickie-pole-23-luty-2022-r-godzina-10-00 11 marzec 2022 r. — https://bip.legnickiepole.pl/kandencja-2018-2023/sesje-rady/informacja-0-posiedzeniach/1240-xxxix-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-legnickie-pole-1 1 -marca-2022-r-godzina-10-00 22 marzec 2022 r. — https://bip.legnickiepole.pl/kandencja-2018-2023/sesje-rady/informacja-o-posiedzeniach/1248-xl-sesja-rady-gminy-legnickie-pole-22-marca-2022-r-godzina-10-00 22 kwiecień 2022 r. — https://bip.legnickiepole.pl/kandencja-2018-2023/sesje-rady/informacja-o-posiedzeniach/1273-xli-sesja-rady-gminy-legnickie-pole-nadzwyczajna-22-kwietnia-2022-r-godzina-10-00 10 maj 2022 r. - https://bip.legnickiepole.pl/kandencja-2018-2023/sesje-rady/informacja-o-posiedzeniach/1281-xlii-sesja-rady-gminy-legnickie-pole-10-maj-2022-r-godzina-12-00
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.taka sytuacja nie miała miejsca.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?jeżeli posiedzenia Rady Gminy odbywają się w zdalnym trybie obradowania, to wyniki głosowania widoczne są od razu po zatwierdzeniu.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?mogą brać udział z możliwością zabrania głosu w określonym punkcie porządku obrad.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.jeżeli obrady sesji Rady Gminy odbywają się w trybie zdalnym, mieszkańcy mogą wziąć udział w posiedzeniu poprzez wcześniejsze zgłoszenie chęci zabrania głosu Przewodniczącemu Rady Gminy.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?nie ma możliwości, aby mieszkańcy uczestniczyli zdalnie w posiedzeniu w siedzibie urzędu.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Zgodnie ze Statutem Gminy Legnickie Pole osoby niebędące członkami Komisji mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Taka sytuacja nie miała miejsca.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.do organów gminy nie wpłynęły żadne skargi mieszkańców ani radnych odnoszące się do zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Sesje zdalne przez LEGNICKIE POLE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LEGNICKIE POLE i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • SKM-C454e-U22053008350.pdf