Instytucja: PRZEWORNO

Monitoring: Sesje zdalne

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#BR.1431.3.2022] przez PRZEWORNO

  Dokumenty: BR.KW-0053/22
  Znak sprawy: BR.1431.3.2022
  Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0315/22
  Wysłane przez: Marzena Brzozowska - Łukasiewicz

  --
  ----------------------------------------------------------------
  wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
  ----------------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Przeworno
  ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
  mail: sekretariat@przeworno.pl
  www.przeworno.pl
  bip.gwprzeworno.finn.pl
  ----------------------------------------------------------------
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
  przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
  2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
  https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

  Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
  jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
  z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki