Instytucja: 

SZKLARSKA PORĘBA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-25 14:16:02

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.W 2022 r. odbyły się następujące sesje Rady Miejskiej: 1) L sesja w dniu 27 stycznia 2022 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 2) LI wdniu 24 lutego 2022 r. - za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 3) LII w dniu 9 marca 2022 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 4) LIII w dniu 24 marca 2022 r. w trybie stacjonarnym, 5) LIV w dniu 13 kwietnia 2022 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 6) LV w dniu 28 kwietnia 2022 r. w trybie stacjonarnym.
1aa) StacjonarnegoLIII w dniu 24 marca 2022 r., LV w dniu 28 kwietnia 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)L sesja w dniu 27 stycznia 2022 r., LI wdniu 24 lutego 2022 r., LII w dniu 9 marca 2022 r., LIV w dniu 13 kwietnia 2022 r.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Podczas sesji, które odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, radni uczestniczyli w sesji w trybie on line.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Linki do projektów uchwał opublikowane są na stronie internetowej https://szklarskaporeba.bip.net.pl w zakładce Rada Miejska — Sesja Rada - Sesje Rady Miejskiej - Kadencja 2018-2023 .
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z wprowadzeniem obrad sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Rada Miejska w Szklarskiej Porębie nie dokonywała zmian zapisów statutu miasta.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Podczas głosowania na sesji odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość wyniki głosowania widoczne są od razu dla uczestników sesji oraz mieszkańców.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?W związku z przyjętą formą prowadzenia sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość mieszkańcy nie mogli uczestniczyć w obrad sesji z możliwością zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy mogli składać wnioski i zapytania w formie papierowej bądź elektronicznej do biura rady najpóźniej na dzień przed sesją. Informacja taka umieszczana była każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu sesji.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Istnieje możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w siedzibie Urzędu.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Komisje Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, w których udział brali mieszkańcy, odbywały się stacjonarnie.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Mieszkańcom nie odmówiono udziału w Komisjach.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?W okresie prowadzenia sesji w trybie zdalnym, mieszkańcy składali wnioski i zapytania na sesję w formie określonym w ogłoszeniu o sesji. Nie było do tej formy prowadzenia sesji zastrzeżeń.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.W związku z przyjętą formą prowadzenia sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość radni oraz mieszkańcy nie składali skarg w zakresie trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez SZKLARSKA PORĘBA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SZKLARSKA PORĘBA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZKLARSKA PORĘBA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SZKLARSKA PORĘBA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • odpowiedź__na_wniosek_z_dnia_16.05.2022.pdf