Instytucja: 

Jelenia Góra

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-26 13:54:51

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.2 sesje w dniu 23 lutego 2022 r. w zdalnym trybie obrad w formie wideokonferencji, 1 sesja w dniu 30 marca 2022 r. w stacjonarnym trybie obrad, 1 sesja w dniu 18 maja 2022 r. w stacjonarnym trybie obrad.
1aa) Stacjonarnego1 sesja w dniu 30 marca 2022 r. w stacjonarnym trybie obrad
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)2 sesje w dniu 23 lutego 2022 r. w zdalnym trybie obrad w formie wideokonferencji
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W bieżącym roku nie było takiej sytuacji, aby część radnych obradowała w formie zdalnej, a część w formie stacjonarnej w trakcie odbywających się sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z prowadzeniem obrad Rady Miejskiej Jeleniej Góry w formie zdalnej nie doszło do zmiany statutu gminy w zakresie regulującym aspekty obradowania w formie zdalnej lub korespondencyjnej.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?W posiedzeniach Rady Miejskiej Jeleniej Góry odbywających się w formie zdalnej, wyniki głosowań są widoczne dla radnych i mieszkańców niezwłocznie po oddaniu głosu. Na ekranie wyświetla się tablica z głosowaniem imiennym wszystkich radnych.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?W posiedzeniach Rady Miejskiej Jeleniej Góry w zdalnym trybie obrad, mieszkańcy Miasta mogą brać udział w sesji z możliwością zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy Jeleniej Góry mogą wziąć udział w posiedzeniu rady miejskiej, które odbywa się w zdalnym trybie obrad, przychodząc na salę sesyjną, gdzie przygotowane jest specjalne stanowisko komputerowe z uruchomionym programem do zabierania głosu w formie wideokonferencji.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Istnieje możliwość techniczna, aby w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry odbywającym się w zdalnym trybie obrad, uczestniczyli mieszkańcy Miasta Jelenia Góra z możliwością zabierania głosu.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie zdarzyło się, aby odmówiono mieszkańcom uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady, które odbywają się w zdalnym trybie obrad.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie zdarzyło się, aby odmówiono mieszkańcom uczestniczenia w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, które odbywały się w zdalnym trybie obrad.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów Gminy Jelenia Góra nie wpłynęły żadne skargi mieszkańców lub radnych Miasta dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Otrzymano: 2022-05-26 13:58:54

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.2 sesje w dniu 23 lutego 2022 r. w zdalnym trybie obrad w formie wideokonferencji, 1 sesja w dniu 30 marca 2022 r. w stacjonarnym trybie obrad, 1 sesja w dniu 18 maja 2022 r. w stacjonarnym trybie obrad.
1aa) Stacjonarnego1 sesja w dniu 30 marca 2022 r. w stacjonarnym trybie obrad
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)2 sesje w dniu 23 lutego 2022 r. w zdalnym trybie obrad w formie wideokonferencji
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W bieżącym roku nie było takiej sytuacji, aby część radnych obradowała w formie zdalnej, a część w formie stacjonarnej w trakcie odbywających się sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z prowadzeniem obrad Rady Miejskiej Jeleniej Góry w formie zdalnej nie doszło do zmiany statutu gminy w zakresie regulującym aspekty obradowania w formie zdalnej lub korespondencyjnej.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?W posiedzeniach Rady Miejskiej Jeleniej Góry odbywających się w formie zdalnej, wyniki głosowań są widoczne dla radnych i mieszkańców niezwłocznie po oddaniu głosu. Na ekranie wyświetla się tablica z głosowaniem imiennym wszystkich radnych.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?W posiedzeniach Rady Miejskiej Jeleniej Góry w zdalnym trybie obrad, mieszkańcy Miasta mogą brać udział w sesji z możliwością zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy Jeleniej Góry mogą wziąć udział w posiedzeniu rady miejskiej, które odbywa się w zdalnym trybie obrad, przychodząc na salę sesyjną, gdzie przygotowane jest specjalne stanowisko komputerowe z uruchomionym programem do zabierania głosu w formie wideokonferencji.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Istnieje możliwość techniczna, aby w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry odbywającym się w zdalnym trybie obrad, uczestniczyli mieszkańcy Miasta Jelenia Góra z możliwością zabierania głosu.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie zdarzyło się, aby odmówiono mieszkańcom uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady, które odbywają się w zdalnym trybie obrad.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie zdarzyło się, aby odmówiono mieszkańcom uczestniczenia w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, które odbywały się w zdalnym trybie obrad.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów Gminy Jelenia Góra nie wpłynęły żadne skargi mieszkańców lub radnych Miasta dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Jelenia Góra
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Jelenia Góra i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • DOC260522-26052022135659.pdf
 • informacja publiczna przez Jelenia Góra
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Jelenia Góra i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • DOC260522-26052022135659_5NpEC4J.pdf