Instytucja: 

KAMIENNA GÓRA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-06-03 11:11:20

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Wszystkie tegoroczne sesje Rady Gminy odbywały się w trybie stacjonarnym. Daty sesji: -26.01.2022 r. -23.02.2022 r. -30.03.2022 r. -27.04.2022 r.
1aa) Stacjonarnego
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W czasie tegorocznych sesji nie zdarzyły się sytuacje by część radnych przebywała w sali sesyjnej a część radnych łączyła się zdalnie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Projekty uchwał nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość, w związku z czym nie były dokonywane zmiany statutu gminy w zakresie regulującym aspekty obrad w tym trybie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tegoroczne posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość. Posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra odbywają się w trybie stacjonamym i wyniki głosowania są widoczne od razu, zarówno dla radnych, jak i mieszkańców gminy, bowiem obrady Rady Gminy można Śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/ .
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tegoroczne posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość. Posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra odbywają się w trybie stacjonarnym. Przebieg obrad Rady Gminy można śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl . Każdorazowo informacja o Sesji i porządku obrad jest umieszczana na stronie internetowej gminy. Informacja jest także przesyłana do sołtysów wsi. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość uczestniczyć w obradach Rady Gminy.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Kamienna Góra nie są transmitowane. Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamienna Góra są publikowane protokoły z posiedzeń każdej Komisji.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Kamienna Góra odbywały się stacjonarnie.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Tegoroczne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Kamienna Góra odbywały się stacjonarnie. Nie było sytuacji by odmówiono mieszkańcowi udziału w posiedzeniu Komisji. Zaden z mieszkańców gminy nie zgłosił także chęci uczestniczenia w posiedzeniu którejkolwiek ze stałych komisji Rady Gminy Kamienna Góra.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Posiedzenia Rady Gminy Kamienna Góra nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców bądź radnych, dotyczące jakiegokolwiek trybu obradowania Rady Gminy.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • OS.1431.27.2022 Sesje zdalne - odp. na wniosek PT02.06.2022 przez KAMIENNA GÓRA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KAMIENNA GÓRA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • OS.1431.27.2022_Sesje_zdalne_-_odp._na_wniosek_PT02.06.2022.pdf