Instytucja: 

KĄTY WROCŁAWSKIE

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-24 11:42:25

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) Stacjonarnego b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) c) Korespondencyjnego
1aa) StacjonarnegoStacjonarnego
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Za pomocą środków porozumiewania na odległość
1cc) KorespondencyjnegoKorespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie, nie zdarzyło się.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.a) sesja XLVII w dniu 14 stycznia 2022r. https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/sesja-nr-xlvii-rady-miejskiej-w-katach-wroclawskich-w-dniu-14-stycznia-2022-roku b) sesja XLVIII w dniu 27 stycznia 2022r. https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/sesja-nr-xlvii-rady-miejskiej-w-katach-wroclawskich-w-dniu-27-stycznia-2022-roku e) sesja XLIX w dniu 2 lutego 2022r. — nie były podejmowane uchwały d) sesja L w dniu 24 lutego 2022r. https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/sesja-nr-l-rady-miejskiej-w-katach-wroclawskich-w-dniu-24-lutego-2022-roku e) sesja LI w dniu 31 marca 2022r. https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/sesja-nr-li-rady-miejskiej-w-katach-wroclawskich-w-dniu-31-marca-2022-roku A sesja LII w dniu 28 kwietnia 2022r. hitps://bip.katywroclawskie.pl/artykul/sesja-nr-lii-rady-miejskiej-w-katach-wroclawskich-w-dniu-28-kwietnian2022-roku
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W Statucie Gminy Kąty Wrocławskie nie wprowadzono zmian regulujących spraw związanych z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Wyniki głosowania są dostępne bezpośrednio po zakończeniu głosowania na platformie eSesja.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Mieszkańcy mogą brać udział w posiedzeniach rady gminy z możliwością zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy chcący wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, zgłaszają wcześniej do Biura Rady chęć uczestnictwa. Wówczas zostaje udostępniony link do posiedzenia bądź uczestniczą w siedzibie urzędu przy specjalnie przygotowanym do tego stanowisku.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak, istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu przy specjalnie przygotowanym do tego stanowisku.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Mają zastosowanie takie same zasady jak w przypadku obrad rady gminy.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie odmówiono żadnemu mieszkańcowi uczestnictwa w zdalnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie odmówiono żadnemu mieszkańcowi uczestnictwa w zdalnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Na dzień 20 maja 2022r. nie wpłynęły skargi dotyczące zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez KĄTY WROCŁAWSKIE
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z KĄTY WROCŁAWSKIE
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KĄTY WROCŁAWSKIE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z KĄTY WROCŁAWSKIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001_R11RyMn.png
  • Odpowiedź_na_inf.publiczną.pdf