Instytucja: 

MIĘDZYLESIE

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-24 13:37:58

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.28.01.2022 r. — XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ — b 22.02.2022 r. — XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ — a 29.03.2022 r. - XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ — a 12.04.2022 r. - XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ — a. 26.04.2022 r. - XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ — a
1aa) Stacjonarnegob
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)a
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Dnia 28 stycznia 2022 r. podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej na ogólny skład 15 radnych w sali sesyjnej przebywało czworo radnych, w tym Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodnicząca RM, natomiast jedenastu radnych łączyła się zdalnie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://miedzylesie.pl/12145/2754/projekty-uchwal-na-xliii-sesje-rady-miejskiej-w-miedzylesiu-w-dniu-28-stycznia-2022-r.html https://miedzylesie.pl/12269/2754/projekty-uchwal-na-xliv-sesje-rady-miejskiej-w-miedzylesiu-w-dniu-29032022-r.html
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie dokonano zmiany uchwały.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Wyniki głosowania widoczne są dla radnych w systemie posiedzenia.pl widoczne od razu, natomiast mieszkańcy mogą podejrzeć wyniki na stronie https://portal.posiedzenia.pl/MIEDZYLESIE?, ZAKŁADKA — głosowania.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Nie było takiej możliwości.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Nie było zgłoszeń o wzięcie udziału w obradach, w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą obejrzeć nagrania z obrad sesji Rady Gminy, które zamieszczane są niezwłocznie na stronie Gminy. Obrady są również protokołowane, a treści protokołów wraz w wykazem głosowań są udostępniane na stronie bip.miedzylesie.pl. W przypadku uwag co do przebiegu obrad mogą zgłaszać swoje uwagi m.in. w formie pisemnej.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Nie było takiej możliwości.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Jeżeli brali by udział to była by taka możliwość, aczkolwiek udziału osób z zewnątrz w sesjach zdalnych nie było.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie odmówiono udziału w zdalnych posiedzeniach komisji rady ponieważ nie było zgłoszeń co do wzięcia udziału w takiej formie.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie wpłynęły skargi jak w przedmiocie zapytania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. sesji zdalnych przez MIĘDZYLESIE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z MIĘDZYLESIE i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2022 r.

  --
  Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
  Plac Wolności 1
  57-530 Międzylesie
  Biuro Rady Miejskiej w Międzylesiu
  Aleksandra Nalborczyk
  pok. Nr 15 (II p.), tel.74 8 126 327 wew. 29

  Załączniki

  • RM.1431.3.2022_-_pismo-odpowiedz0D0A_w_spr._zdalnych_sesji.pdf
  • biuro_rady.vcf