Instytucja: 

ŻNIN

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-24 15:12:25

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) LIII sesja w dniu 16.02.2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość; b) LIV sesja w dniu 23.03.2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość; c) LV sesja w dniu 13.04.2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość; d) LVI sesja w dniu 11.05.2022 r. — za pomocą środków porozumiewania na odległość.
1aa) Stacjonarnego
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie było takiej sytuacji. Wszyscy radni Rady Miejskiej w Żninie uczestniczyli dotychczas w sesjach za pomocą środków porozumiewania na odległość.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.a) LIII sesja w dniu 16.02.2022 r. — https://bip.umznin.pl/rada/projekty/2022/139 b) LIV sesja w dniu 23.03.2022 r. — https://bip.umznin.pl/rada/projekty/2022/140 c) LV sesja w dniu 13.04.2022 r. - https://bip.umznin.pl/rada/projekty/2022/141 d) LVI sesja w dniu 11.05.2022 r. — https://bip.umznin.pl/rada/projekty/2022/142
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie wprowadzano zmian do obowiązującego statutu Gminy Żnin.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak, wyniki poszczególnych głosowań są widoczne dla uczestniczących i mieszkańców. W tym celu wykorzystywany jest program SYSTEM RADA.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Istnieją techniczne możliwości zabrania głosu przez mieszkańców.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy wyrażający chęć uczestnictwa w sesji odbywającej się w trybie zdalnym powinni zgłosić wcześniej ten fakt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, celem stworzenia takiej możliwości.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Mieszkańcy mają możliwość śledzenia obrad sesji na stronie https://bip.umznin.pl w zakładce System Rada/ Transmisja na żywo.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Żninie nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Mieszkaniec powinien zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Komisji Rady i wówczas istnieje możliwość zabrania głosu.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie było dotychczas sytuacji, w której mieszkaniec zgłaszałby chęć zabrania głosu na posiedzeniu Komisji.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Dotychczas nie wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych w zakresie zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Sesje zdalne przez ŻNIN
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z ŻNIN
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_4odQo2b.txt
 • Odpowiedź na wniosek przez ŻNIN
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŻNIN i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • qymt8pN5ARcKW7PQ.png
  • Odpowiedź_na_wniosek_-.pdf