Instytucja: 

CIECHOCINEK

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-30 12:35:59

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Tegoroczne sesje Rady Miejskiej Ciechocinek odbywały się w trybie mieszanym tj. stacjonarnym i zdalnym: - XLIII sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 2022 r.- tryb stacjonarny i zdalny, - XLIV sesja Rady Miejskiej 21 marca 2022 r. - tryb stacjonarny i zdalny, - XLV sesja Rady Miejskiej 24 marca 2022 r. tryb stacjonarny i zdalny, - XLVI sesja Rady Miejskiej 11 kwietnia 2022 r. tryb stacjonarny i zdalny, - XLVII sesja Rady Miejskiej 23 maja 2022 r. - tryb stacjonarny i zdalny.
1aa) StacjonarnegoTegoroczne sesje Rady Miejskiej Ciechocinek odbywały się w trybie mieszanym tj. stacjonarnym i zdalnym.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Tegoroczne sesje Rady Miejskiej Ciechocinek odbywały się w trybie mieszanym tj. stacjonarnym i zdalnym.
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W czasie tegorocznych sesji zdarzały się sytuacje, że część radnych przebywała w sali sesyjnej, a część radnych łączyła się zdalnie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://ciechocinek.esesja.pl/posiedzenie/7ac27ebc-1e7a-4 https://ciechocinek.esesja.pl/posiedzenie/e73 c5e40-1e28-4 https://ciechocinek.esesja.pl/posiedzenie/c34704f5-3cc0-4 https://ciechocinek.esesja.pl/posiedzenie/. 857153b4-fd2c-4 https://ciechocinek.esesja.pl/posiedzenie/ff099225 -a331-4
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość nie doszło do zmiany Statutu Gminy Ciechocinek.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?W posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą porozumiewania na odległość wyniki głosowania od razu są widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?W posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu, jeśli wcześniej zgłoszą taki zamiar.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy mogą brać udział w sesjach za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jeśli wcześniej zgłoszą taki zamiar. Wówczas na adres mailowy zainteresowanego przesyłany jest link do połączenia zdalnego.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniach w siedzibie Urzędu Miejskiego także podczas posiedzeń odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, z zachowaniem obowiązujących restrykcji wynikających z pandemii Covid-19.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Wszystkie posiedzenia rady gminy były transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą porozumiewania na odległość mieszkańcy mają techniczną możliwość uczestniczenia z sposobnością zabrania głosu, jeśli wcześniej zgłoszą taki zamiar.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nigdy nie odmówiono mieszkańcom uczestnictwa w posiedzeniach komisji rady odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do organów gminy nie wpłynęły skargi mieszkańców oraz radnych dotyczących zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z CIECHOCINEK i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

  --
  Z poważaniem
  Renata Paczkowska
  inspektor ds. organizacyjnych
  Urząd Miejski w Ciechocinku
  tel. 54 281 86 34
  e-mail: {{ email }}

  Załączniki

  • OR.1431.24.1.2022.pdf