Instytucja: 

TOPÓLKA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-25 09:32:44

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) Stacjonarnego - 11 marca 2022r; - 25 marca 2022r; - 12 kwietnia 2022r; - 5 maja 2022r. b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego) c) Korespondencyjnego
1aa) Stacjonarnego- 11 marca 2022r; - 25 marca 2022r; - 12 kwietnia 2022r; - 5 maja 2022r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Sesja XXXV z 11 marca 2022r: http://bip.topolka.pl/upload/5.%20nieodp%C5%82atne%20nabycie%20nieruchomo%C5%9Bci-%C5%9Awierczyn%2011%20marzec%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/4.%20program%20opieki%20nad%20zwierz%C4%99tami%2011%20marzec%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/3.%20ekwiwalent%20dla%20stra%C5%BCak%C3%B3w%2011%20marzec%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/2.%20zasady%20finansowania%20zadania%20w%20zakresie%20rozwoju%20sportu%2011%20marzec%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/1.%20zmiana%20bud%C5%BCetu%2011%20marzec%202022.pdf Sesja XXXVI z 25 marca 2022r; http://bip.topolka.pl/upload/4.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20bud%C5%BCetowej.pdf http://bip.topolka.pl/upload/3.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20WPF%2025%20marzec%202022.pdf Sesja XXXVII z 12 kwietnia 2022r; http://bip.topolka.pl/upload/3.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmiany%20bud%C5%BCetu%20na%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/4.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20finansowania%20sportu.pdf http://bip.topolka.pl/upload/5.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20upowa%C5%BCnienia%20w%C3%B3jta-konflikt%20zbrojny.pdf Sesja XXXVIII z 5 maja 2022r; http://bip.topolka.pl/upload/1.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmiany%20WPF%20-%205%20maja%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/2.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmiany%20bud%C5%BCetu%20-%20zmiana%205%20maja%202022.pdf http://bip.topolka.pl/upload/3.%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20programu%20profilaktyki%20-%20alkohol%20i%20narkotyki%20oraz%20uzale%C5%BCnienia%20behawioralne.pdf
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie było obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Nie było obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Nie było obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Nie było obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Nie było obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Posiedzenia komisji rady gminy nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Posiedzenia komisji rady gminy nie odbywały się za pomocą środków porozumiewania na odległość.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie dotyczy.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z TOPÓLKA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • odpowiedź_sesje_rady.pdf