Instytucja: 

BIAŁE BŁOTA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-20 09:35:37

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Sesje Rady Gminy Białe Błota w roku 2022 odbywały się w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania na odległość na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) Sesje odbyły się w dniach: 25.01.2022r.- 1b 22.02.2022r - 1b 29.03.2022r. - 1b, sesja odbyła się w formie stacjonarnej, zaś kierownictwo urzędu oraz mieszkańcy mieli możliwość zdalnego połączenia. 26.04.2022r. - 1b
1aa) Stacjonarnego
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Tak.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Sesja w dniu 25.01.2022 r. https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9050/w-dniu-25-stycznia-2022-r-o-godz-13-30-odbedzie-sie-li-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-odbedzie-sie-w-trybie-zdalnym-i-zostanie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota Sesja w dniu 22.02.2022 r. https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9159/w-dniu-22-lutego-2022-r-o-godz-14-00-na-wniosek-wojta-gminy-biale-blota-odbedzie-sie-lii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-zostanie-przeprowadzona-w-trybie-zdalnym-i-bedzie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota Sesja w dniu 29.03.2022 r. https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9242/w-dniu-29-marca-2022-r-o-godz-14-00-odbedzie-sie-liii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-odbedzie-sie-w-swietlicy-w-cielu-ul-koscielna-6-i-zostanie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota Sesja w dniu 26.04.2022 r. https://bip.bialeblota.pl/artykul/212/9342/w-dniu-26-kwietnia-2022-r-o-godz-15-00-odbedzie-sie-liv-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-biale-blota-ktora-zostanie-przeprowadzona-w-trybie-zdalnym-i-bedzie-transmitowana-za-posrednictwem-bip-urzedu-gminy-biale-blota
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos na sesji, na adres e-mail biura Rady Gminy przesyłają zgłoszenie i w korespondencji zwrotnej otrzymują zaproszenie w aplikacji Teams celem połączenia zdalnego.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Nie było takich wniosków.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Tak, z wyjątkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie było takiej sytuacji.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez BIAŁE BŁOTA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z BIAŁE BŁOTA i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Re: Sesje zdalne przez BIAŁE BŁOTA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BIAŁE BŁOTA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.