Instytucja: 

GNIEWKOWO

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-17 15:29:29

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Tegoroczne sesje Rady od stycznia do marca odbywały się zdalnie na platformie Microsoft Teams, natomiast w kwietniu Rada obradowała już stacjonarnie.
1aa) Stacjonarnegokwiecień 2022
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)styczeń 2022 - marzec 2022
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.-XLVIII sesja- 26.01.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/609554/xlviii sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 26 stycznia 2022) -XLIX sesja — 31.01.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/611404/xlix sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 31 stycznia 2022 r) -L sesja- 17.02.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/614495/| sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 17 lutego 2022 r) -LI sesja- 23.02.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/614501/li sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 23 lutego 2022 r) -LII sesja - 30.03.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/620359/lii sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 30 mraca 2022 r) -LIII sesja — 31 marca 2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/621934/liii sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 31 marca 2022 r) -LIV sesja - 04.04.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/622384/liv sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 4 kwietnia 2022 r) -LV sesja-28.04.2022 r. [link](https://bip.gniewkowo.com.pl/wiadomosci/15565/wiadomosc/625452/lv sesja rady miejskiej w gniewkowie w dniu 28 kwietnia 2022 r)
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Tak
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Każdorazowo mieszkańcy informowani byli o możliwości uczestnictwa w sesji, po uprzednim, mailowym zgłoszeniu tego faktu do biura Rady w celu otrzymania linku do zalogowania się na platformie Microsoft Teams.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez GNIEWKOWO
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z GNIEWKOWO i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Odpowiadając na wniosek z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie organizacji sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie przesyłam powyższy dokument.

  Łączę wyrazy szacunku

  Oliwia Zygmunt
  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
  T: (52)354 30 01 | E: {{ email }} | W: www.gniewkowo.com.pl (http://www.gniewkowo.com.pl/)

  Załączniki

  • skan..pdf