Instytucja: 

OSIELSKO

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-23 13:02:52

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego), 3 marca 2022 i 12 kwietnia 2022r.
1aa) StacjonarnegoNIE
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)TAK
1cc) KorespondencyjnegoNIE
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?NIE. Wszyscy radni i sołtysi uczestniczyli w sesjach za pomocą środków porozumiewania na odległość
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Link do sesji 3 marca 2022: http://bip.osielsko.pl/artykul/1228/18383/zawiadomienie-o-terminie-sesji-rady-gminy-osielsko-22-lutego-2022-r-uwaga-zmiana-terminu-posiedzenia i 12 kwietnia 2022: http://bip.osielsko.pl/artykul/1228/18494/zawiadomienie-o-terminie-sesji-rady-gminy-osielsko-12-kwietnia-2022-r
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.NIE
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?TAK
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?TAK. Po wcześniejszym zgłoszeniu się o zamiarze udziału i zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Mieszkaniec chcący wziąć udział w posiedzeniu komisji, zgłasza wcześniej i otrzymuje link celem zalogowania się w posiedzeniu komisji. Natomiast jeżeli chce wziąć udział w posiedzeniu rady gminy zgłasza wcześniej się i otrzymuje informację, która również jest na stronie BIP i stronie internetowej gminy Osielsko. Na stronie BIP Osielsko była informacja, że sesja na której był przedstawiony „RAPORT O STANIE GMINY OSIELSKO ZA 2020 ROK” odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania). Tak było stosowane w przypadku debaty nad Raportem o stanie gminy. „Mieszkańcom, którzy zgłoszą się do debaty zapewniony zostanie w niej udział na specjalnie w tym celu przygotowanych stanowiskach komputerowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57." LINK: http://bip.osielsko.pl/artykul/629/17730/raport-o-stanie-gminy-osielsko-za-2020-rok
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?TAK istnieje możliwość. Po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w sesji Rady Gminy Osielsko i będzie miał możliwość uczestnictwa.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?NIE
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak. Mieszkaniec wyrażający wolę uczestnictwa i zabrania głosu na komisji otrzymuje link do zalogowania się na komisję.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?NIE
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie było.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.NIE wpłynęły skargi.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • sesje zdalne przez OSIELSKO
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z OSIELSKO i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  W załączedniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 16 maja 2022 r.

  Wiesława Klimek

  Biuro Rady Gminy Osielsko

  (52) 324 18 55

  Załączniki

  • Odpiowie_z_16_maja_2022.docx