Instytucja: 

DĄBROWA

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-30 13:34:15

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Sesje Rady Gminy w Dąbrowie w 2022 r. odbywały się wyłącznie w formie stacjonarnej w następujących terminach: 3 lutego 2022 r.;15 lutego 2022 r.;3 marca 2022 r.;12 kwietnia 2022 r.
1aa) StacjonarnegoSesje Rady Gminy w Dąbrowie w 2022 r. odbywały się wyłącznie w formie stacjonarnej w następujących terminach: 3 lutego 2022 r.;15 lutego 2022 r.;3 marca 2022 r.;12 kwietnia 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?W trakcie sesji wszyscy radni przebywali stacjonarnie w sali obrad, nie było sytuacji zdalnego łączenia się.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.Linki do projektów uchwał rozpatrywanych na sesjach Rady Gminy w Dąbrowie w 2022 r. e https://bip.ug- dabrowa.pl/wiadomosci/13682/wiadomosc/611475/projekty na uchwal na xxvi2022 s esje rady gminy w dabrowie_w_ dni e https://bip.ug- dabrowa.pl/wiadomosci/ 1 3682/wiadomosc/614203/projekt uchwal zwyczajna sesje rady gminy w dab e https://bip.ug- dabrowa.pl/wiadomosci/13682/wiadomosc/616246/projekty uchwaly na xxviii2022 sesie_rady gminy w dabrowie w d e https://bip.ug- dabrowa.pl/wiadomosci/l3682/wiadomosc/624021/projekty uchwal na xxix2022 sesi e_rady gminy _w dabrowie w dniu
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Obowiązujący Statut Gminy Dąbrowa nie był zmieniany w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Wszystkie sesje Rady Gminy w Dąbrowie w 2022 roku odbywały się stacjonarnie, wszystkie były transmitowane on-line i wyniki głosowania były od razu widoczne w trakcie transmisji.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji rady odbywały się trybie stacjonarnym i nie były transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do Wójta Gminy Dąbrowa i do Rady Gminy w Dąbrowie nie wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Sesje zdalne przez DĄBROWA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z DĄBROWA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Sesje zdalne
  Data: 2022-05-16 11:08

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DĄBROWA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DĄBROWA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry.
  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
  informacji publicznej dot. sesji rady.

  Z wyrazami szacunku

  Bogna Wojtal
  Urząd Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa
  Biuro Rady Gminy w Dąbrowie
  tel.52 315 32 16 w.14
  664 672 332
  535 123 318
  fax.315 32 01

  Załączniki

  • Skan_odpowiedzi_dot._sesji_Rady_Gminy_w_Dąbrowie.pdf