Instytucja: 

LUBAŃ

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-27 13:32:32

NrPytanieOdpowiedź
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.Stacjonarnego
1aa) StacjonarnegoTak
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Nie
1cc) KorespondencyjnegoNie
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Nie
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,14924,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu- 1 1-stycznia-2022-roku-sesja-nadzwyczajna.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,14945,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-19-stycznia-2022-roku-sesja-nadzwyczajna.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,14927,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-25-stycznia-2022-roku.html; | http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15008,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-10-lutego-2022-roku-sesja-nadzwyczajna.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15012,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-22-lutego-2022-roku.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15046,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-15-marca-2022-roku-sesja-nadzwyczajna.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15048,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-29-marca-2022-roku.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15058,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-13-kwietnia-2022-roku-sesja-nadzwyczajna.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15060,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-26-kwietnia-2022-roku.html; http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,15066,projekty-uchwal-na-sesje-w-dniu-1 1-maja-2022-roku-sesja-nadzwyczajna.html.
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Obecnie nie, Radni głosują imiennie. Imienny wykaz głosowań dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Wcześniejsze zgłoszenie.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Tak
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Nie
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Tak
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez LUBAŃ
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z LUBAŃ
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
  maja 2022 do "boi.um miastoluban.pl" <{{ email }}> z tematem "Sesje zdalne".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez LUBAŃ
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z LUBAŃ i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • herb_luban.png
  • 800lat.png
  • fb_luban.png
  • tt_luban.png
  • yt_luban.png
  • Pismo_OR.1431.31.2022.pdf