Instytucja: 

PODGÓRZYN

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-30 19:00:44

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) Stacjonarnego b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość c) Korespondencyjnego. a) Sesja Nr LIII Rady Gminy Podgórzyn w dniu 12 maja 2022 r. b) Sesja Nr XLVIII Rady Gminy Podgórzyn w dniu 26 stycznia 2022r. w trybie hybrydowym. Sesja Nr XLIX Rady Gminy Podgórzyn w dniu 24 lutego 2022 r. w trybie hybrydowym. Sesja Nr LII Rady Gminy Podgórzyn w dniu 31 marca 2022 r. w trybie hybrydowym. Nadzwyczajna Sesja Nr LI Rady Gminy Podgórzyn w dniu 25 marca 2022 r. w trybie hybrydowym. Nadzwyczajna Sesja Nr L Rady Gminy Podgórzyn w dniu 4 marca 2022r. w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. c) Nie było.
1aa) StacjonarnegoSesja Nr LIII Rady Gminy Podgórzyn w dniu 12 maja 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)Sesja Nr XLVIII Rady Gminy Podgórzyn w dniu 26 stycznia 2022r. w trybie hybrydowym. Sesja Nr XLIX Rady Gminy Podgórzyn w dniu 24 lutego 2022 r. w trybie hybrydowym. Sesja Nr LII Rady Gminy Podgórzyn w dniu 31 marca 2022 r. w trybie hybrydowym. Nadzwyczajna Sesja Nr LI Rady Gminy Podgórzyn w dniu 25 marca 2022 r. w trybie hybrydowym. Nadzwyczajna Sesja Nr L Rady Gminy Podgórzyn w dniu 4 marca 2022r. w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1cc) KorespondencyjnegoNie było.
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Tak, podczas sesji zwoływanych w trybie hybrydowym część Radnych uczestniczyła w posiedzeniu osobiście, a pozostali w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.https://podgorzyn.bip.net.pl/?c=379
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.Nie doszło do zmiany statutu gminy w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach.
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Sesje Rady są transmitowane. Podczas Sesji Wiceprzewodniczący Rady przeprowadza imienne głosowanie odczytując nazwiska Radnych, którzy głosują: za, przeciw, wstrzymuję się. Przewodniczący Rady podaje na tej podstawie końcowy wynik. Protokół imiennego głosowania zamieszcza się niezwłocznie po Sesji na BIP, jako załącznik do Protokołu z Sesji Rady Gminy Podgórzyn: https://podgorzyn.bip.net.pl/?c=381
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Obecnie posiedzenia Rady Gminy Podgórzyn odbywają się stacjonarnie.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Obecnie posiedzenia Rady Gminy Podgórzyn odbywają się stacjonarnie, a mieszkańcy mogą brać w nich udział zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem Gminy Podgórzyn.
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?Obecnie posiedzenia Rady Gminy Podgórzyn odbywają się stacjonarnie.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia Komisji Rady Gminy Podgórzyn nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Obecnie posiedzenia Komisji Rady Gminy Podgórzyn odbywają się stacjonarnie, a mieszkańcy mogą w nich uczestniczyć z możliwością zabierania głosu.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Nie zdarzyło się.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Nie dotyczy.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Nie wpłynęły skargi w tym zakresie.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez PODGÓRZYN
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z PODGÓRZYN
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Pismo nr S.1431.26.2022 przez PODGÓRZYN
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PODGÓRZYN i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001_giVyU4A.gif
  • S.1431.26.2022.pdf