Instytucja: 

PRUSZCZ GDAŃSKI

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-10 11:05:49

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?W latach 2020 - 2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).a) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020 - 2022 nie było zdalnego trybu obradowania bez możliwości udziału publiczności (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję). Zgodnie z $ 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Gminy Pruszcz Gdański „Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie z publiczności, która przed sesją złożyła pisemny wniosek o zabranie głosu na sesji wraz ze wskazaniem tematyki wypowiedzi”. Po spełnieniu tej przesłanki osoba z publiczności mogła zabrać głos na sesji.l) Brak odpowiedzi.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 do momentu otrzymania wniosku nie było zdalnych sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie).a) 0 (zero, w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych pozwala na udział publiczności.a) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Zoom.pl używany w okresie 03.2020 — 12.2022, po tej dacie używany jest Clickmeeting.e
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020 - 2022 nie doszło do zmian statutu Gminy Pruszcz Gdański, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość.b) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczye) Nie dotyczy (ND).
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Gminy dysponuje łączem światłowodowym o jakości 150 Mb/sf
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy. Zmiana nastąpiła w lipcu 2021 roku z jakości 100 Mb/s na 150 Mb/s.a) Tak.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez PRUSZCZ GDAŃSKI
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z PRUSZCZ GDAŃSKI i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych - odpowiedź przez PRUSZCZ GDAŃSKI
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PRUSZCZ GDAŃSKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image001_GND0DtR.png
  • image002.png
  • RG.1431.1.2023.pdf