Instytucja: 

IMIELIN

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-02-28 12:31:00

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Rada Miasta Imielin w latach 2020-2022 prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).a) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyło się 11 Sesji Rady Miasta Imielin, w których co najmniej część Radnych łączyła się zdalnie; żadna z Sesji nie była zamknięta dla publiczności.d) Między 11 a 15 sesji.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W 2023 roku do momentu otrzymania wniosku, nie odbyła się żadna Sesja Rady Miasta Imielin w zdalnym trybie obradowania.a) 0 (zero, w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie używane przez Radę Miasta Imielin do prowadzenia sesji zdalnych nazywa się e-sesja, z oprogramowania tego korzystają Radni Rady Miasta. Zgodnie ze Statutem Miasta publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca na sali obrad. Żadna z Sesji nie była zamknięta dla publiczności. Ponadto wszystkie sesje są transmitowane.a) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?e-sesjaf
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020-2022 Rada Miasta Imielin nie dokonywała żadnych zmian Statutu Miasta Imielin, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość.b) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Rada Miasta Imielin dysponuje łączem internetowym — światłowód LTE.i
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Między marcem 2020 roku a dniem odpowiedzi na wniosek nie zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponuje Rada Miasta Imielin.a) Tak.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez IMIELIN
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z IMIELIN
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_Ha8vA7I.txt
 • informacja publiczna na wniosek z dnia 27.02.2023 przez IMIELIN
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z IMIELIN i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27 lutego 2023 roku o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Justyna Ścierska
  Biuro Rady Miasta Imielin
  Urząd Miasta Imielin
  ul.Imielińska 81
  41-407 Imielin
  tel. (32) 2254112

  Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin w zakładce Ochrona Danych Osobowych.
  Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
  Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.
  Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

  Załączniki

  • Informacja_publiczna.pdf