Instytucja: 

PYSKOWICE

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-02 08:58:59

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?W latach 2020-2023 Rada Gminy w Pyskowicach nie prowadziła obrad z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).b) Nie
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 nie odbyły się sesje zdalne, w których zdalnie uczestniczyli radni. Natomiast odbyło się 36 sesji transmitowanych dla publiczności.h) Między 31 a 35 sesji
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 nie odbyły się zdalne sesje Rady Gminy.a) 0 (w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie)
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Gmina Pyskowice nie posiada oprogramowania do prowadzenia sesji zdalnych.c) Gmina nie prowadzi sesji zdalnych
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Brak dedykowanego oprogramowania do prowadzenia sesji zdalnych.j) Brak odpowiedzi
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nie została podjęta uchwała dotycząca zmiany Statutu Miasta.b) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Sesje Rady Miejskiej odbywają się stacjonarnie. Rada Miejska w Pyskowicach nie dysponuje wydzielonym łączem internetowym. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej odbywa się w ramach posiadanego przez UM w Pyskowicach łącza internetowego o następujących parametrach: łącze symetryczne 100 Mb/s / 100 Mb/sc) Łącze o przepustowości powyżej 250 do 1000 Mb/s włącznie
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Nieb) Nie

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Odpowiedź na wniosek o informację dot. sesji zdalnych [Rejestr#BRM.KW.018.2023] [Sprawa#Or.1431.020.2023] przez PYSKOWICE
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z PYSKOWICE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Dokumenty: BRM.KW.018.2023
  Znak sprawy: Or.1431.020.2023
  Rej. koresp. wych.: RKW-e-000511/23
  Wysłane przez: Justyna Stasiuk

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zdalnych sesji.

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • odpowiedz_na_wniosek_o_informacje_publiczna..odt
  • odpowiedz_na_wniosek_o_informacje_publiczna._9KcGcft.odt