Instytucja: 

EŁK

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-09 12:21:31

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Tak, w latach 2020-2022 Rada Miasta prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość.a) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 odbyło się 25 zdalnych posiedzeń rady. Żadne z tych posiedzeń nie miało klauzuli posiedzenia zamkniętego.f) Między 21 a 25 sesji.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 do momentu otrzymania wniosku odbyły się 2 posiedzenia rady, w tym 1 gdzie część radnych łączyła się zdalnie.c) Więcej niż jedna sesja zdalna lub częściowo zdalna (hybrydowa).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Oprogramowanie wykorzystywane do zdalnego porozumiewania się radnych nie pozwalało na udział publiczności. Wynika to z ograniczonych zasobów pracy serwera konferencji, który pozwala na obsługę niewielkiej liczby klientów. Wyjątkiem były osoby – goście, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału, bądź osoby które chciały zabrać głos na danych obradach. Tacy goście otrzymywali indywidualny link logowania do konferencji. Publiczność mogła oglądać transmisję na żywo z pomocą platformy YouTube. Natomiast obecność radnych oraz głosowanie na obradach było realizowane za pomocą aplikacji dedykowanej do obsługi Rady Miasta.b) Nie.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Zdalne porozumiewanie się – własny system wideokonferencji Urzędu Miasta Ełku oparty na licencji open source – BigBlueButton. Aplikacja dedykowana do obsługi Rady Miasta – eSesja.f
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)W latach 2020-2022 nie był zmieniany Statut Miasta Ełku, ponieważ w § 31 Statutu Miasta Ełku stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX.195.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Ełku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 2515 i z 2018 r. poz. 3928) między innymi czytamy: " § 31. 1. Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 2. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta oraz wypożyczane na informatycznym nośniku danych."b) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Jak w odpowiedzi do punktu 4.c) Trudno powiedzieć - odpowiedź gminy jest niejednoznaczna.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Stałe łącze światłowodowe o przepustowości 1Gb/s.f
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Parametry łącza nie uległy w tym okresie zmianie.a) Tak.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Pismo z Urzędu Miasta Ełku, Symbol: O-OP.1431.32.2023.MKa [KWRID: 420681] przez EŁK
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z EŁK i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • 2023.03.07_RADA_MIASTA_POSIEDZNIA_ZDALNE.pdf