Instytucja: 

OBORNIKI

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-09 15:07:52

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Tak, w latach 2020-2022 odbywały się obrady Rady Miejskiej w Obornikach z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość.a) Tak
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?W roku 2023 nie było sesji w trybie zdalnym.a) 0 (w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie)
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Tak, oprogramowanie, które było wykorzystywane do posiedzeń w trybie zdalnym, pozwalało na udział w sesji zainteresowanym mieszkańcom.a) Tak
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Nazwa używanego oprogramowania to: ZOOM, eSesja, tozwiązanie własne.e) ZOOM, f) E-sesja
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nie, Statut Gminy nie był zmieniany w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość.b) Nie
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Dorealizacji transmisji używane jest łącze stałe 500/500 Mbps. W przypadku podłączenia zdalnego Radni korzystają z tabletu z kartą SIM(LTE), dostarczonego przez Urząd lub zapewniają sobie łącze we własnym zakresie.i) Łącze mobilne np. LTE
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Między marcem 2020 r., a dniem odpowiedzi nie zmieniła się jakość łącza.b) Nie

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez OBORNIKI
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z OBORNIKI
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OBORNIKI
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z OBORNIKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry,

  w załączniku przekazuję odpowiedź na złożony wniosek o udostępnianie informacji publicznej (data wpływu wniosku: 27 lutego br.), rozpatrywany w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

  Z poważaniem,
  Anna Polehojko
  Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Urząd Miejski w Obornikach
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
  64-600 Oborniki
  tel. (61) 65 59 114
  fax (61) 65 59 101
  www.oborniki.pl

  Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.
  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Obornik, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel. 61 65 59 100, e-mail: {{ email }}. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: {{ email }}, tel. +48 792 304 042.
  Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.
  Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: https://www.oborniki.pl/rodo/

  Załączniki

  • 2023-03-09_230309-150104-28c.pdf