Instytucja: 

Szczecin

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-13 09:16:06

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Taka) Tak.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)We wszystkich sesjach mieszkańcy mogli brać udział.l) Brak odpowiedzi.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?0a) 0 (zero, w tym: wszystkie sesje odbyły się stacjonarnie).
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Taka) Tak.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?Zoome
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Nieb) Nie, w latach 2020-2022 statut nie był zmieniany.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.Nie dotyczye) Nie dotyczy (ND).
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Radni dysponują kartami SIM z Internetem LTE.i
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Umowa podpisana na dostawę internetu dla Radnych została zawarta przed marcem 2020 roku i nie była zmieniana.c) Trudno powiedzieć.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź automatyczna przez Szczecin
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Szczecin
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Pismo, Symbol: BRM-S.1431.1.2023.MA(2) [KWRID: 243052] przez Szczecin
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Szczecin i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Marzena Arciszewska BRM-S Marzena Arciszewska {{ email }}

  Dzień dobry,

  przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.02.2023 roku w sprawie zdalnych sesji Rady Miasta Szczecin.

  Informacje o otrzymanym piśmie:
  -------------------------------
  Symbol pisma: BRM-S.1431.1.2023.MA(2)
  Data pisma: 2023-03-13
  Dotyczy: ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 27.02.2023 W SPRAWIE ZDALNYCH SESJI RADY MIASTA
  Osoba do kontaktu: Marzena Arciszewska (Główny specjalista)
  Telefon: 91 424 5229

  Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:
  ----------------------------------------------------
  Symbol sprawy: BRM-S.1431.1.2023.MA<
  Dotyczy: Wniosek o dostęp do informacji publicznej - dot. sesji zdalnych Rady Gminy w latach 2020 - 2022
  Symbol komórki: BRM-S
  Nazwa komórki: Biuro Rady Miasta
  Osoba prowadząca sprawę: Marzena Arciszewska (Główny specjalista)
  Telefon: 91 424 5229

  Załączniki

  • BRM-S.1431.1.2023-SIG.PDF