Instytucja: 

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

 Monitoring: 

Sesje zdalne - dogrywka

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2023-03-08 11:32:12

NrPytanieOdpowiedź
11. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?Rada Dzielnicy Praga-Południe w latach 2020-2022 prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość.
1aa) Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)W latach 2020-2022 Rada Dzielnicy Praga-Południe odbyła 34 posiedzenia z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość.
22. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?Rada Dzielnicy Praga-Południe od początku roku 2023 obraduje w trybie stacjonarnym.
33. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?Udział osób chcących zabrać głos w wideokonferencji przez Webex był możliwy po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Obsługi Rady Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i zadeklarowaniu chęci zabrania głosu w konkretnym punkcie. Taka osoba jest na taki punkt wpuszczona do „pokoju obrad”. Pozostali obserwatorzy (goście) mogą śledzić przebieg obrad na transmisji wideo.
3aa) Jak nazywa się używane oprogramowanie?eSesja - obsługa przebiegu posiedzenia. Webex - obsługa wideokonferencji.
44. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)Zmiana Statutu w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość nie dotyczy Rady Dzielnicy Praga-Południe.
4aa) Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.
55. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?Ze względu na ograniczenia urządzeń dostępowych (przełączniki, AP) maksymalne łącze do Internetu to 1Gbps.
5aa) Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?Jakość łącza nie zmieniła się.

Treść

 • Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w latach 2020-2022 Rada Dzielnicy prowadziła obrady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)?

  1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Dzielnicy odbyło się w latach 2020-2022 bez możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

  2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie) sesji Rady Dzielnicy odbyło się w roku 2023 do momentu otrzymania wniosku?

  3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Dzielnicy do prowadzenia sesji zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
  3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

  4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Dzielnicy, w związku z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na odległość? (o ile dotyczy)
  4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do stosownej uchwały.

  5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Dzielnicy (chodzi o łącze wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
  5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Dzielnicy?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • PragaPld-min_57ff7089-840f-4a03-9454-7c95937f3e31.png
  • odpowiedź_CRWiP_1323_23.pdf