Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: sprawa-20253 przez POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Dzień dobry ,
  w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną "sprawa-20253"

  --
  Z poważaniem
  Joanna Barwińska

  Sekretariat Główny
  Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
  tel.: +48 (32) 265 16 44; fax. +48 (32)267 73 55
  NIP: 625-22-47-223, Regon 278209300

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
  informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może
  zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie
  są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy:
  powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na
  tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie
  rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w
  całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

  Załączniki

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@pzzoz.bedzin.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-03-27 07:06

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Dzień dobry
  Przesyłam informację zwrotną

  z poważaniem
  z up.Duniasza Solik

  --
  Z poważaniem
  Joanna Barwińska

  Sekretariat Główny
  Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
  tel.: +48 (32) 265 16 44; fax. +48 (32)267 73 55
  NIP: 625-22-47-223, Regon 278209300

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
  informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może
  zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie
  są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy:
  powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na
  tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie
  rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w
  całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

  Załączniki