Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

23

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot. wniosku o informację publiczną (pismo w załączniku) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Załączniki

  • dot._inf._publicznej.pdf
 • dot. informacji publicznej - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam skan pisma Dyrektora Szpitala Zachodniego w
  sprawie udostępnienia informacji publicznej. Załączniki, o których mowa
  w piśmie, zostaną przesłane w oddzielnych wiadomościach e-mail.

  Z poważaniem,
  Maciej Dobrowolski
  /Główny specjalista /
  ///ds. Obsługi Prawnej i Administracyjnej /
  /SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II/

  Załączniki

  • Informacja_publiczna_-_Siec_Obywatelska_Watchdog_Polska.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10_2020 Dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia formularza „Wywiad Epidemiologiczny przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10_2020 Dyrektora Szpitala Zachodniego w
  Grodzisku Mazowieckim z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
  formularza „Wywiad Epidemiologiczny SOR”

  Załączniki

  • Zarządzenie_Wewnętrzne_Nr_10_2020_Dyrektora_Szpitala_Zachodniego_w_Gr_YqxwMSI.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (Warszawa, 14.03.2020 r.) (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną
  SARS-CoV-2 (Warszawa, 14.03.2020 r.)

  Załączniki

  • Wytyczne_postępowania_dla_lekarzy_mających_kontakt_z_osobą_zakażoną_S_63Qk06J.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruszem SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dla SOR i IP (Szpital Zachodni w przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruszem
  SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dla
  SOR i IP

  Załączniki

  • Schemat_postępowania_w_przypadku_podejrzenia_zakażenia_koronawiruszem_3iKs74r.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego przy kontakcie ... (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego
  przy kontakcie ...

  Załączniki

  • Rekomendowane_rodzaje_środków_ochrony_osobistej_dla_personelu_medyczn_mnLlWCm.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Wskazówki dla personelu medycznego do przeprowadzenia diagnostyki labolatoryjnej w kierunku COVID-19 w oparciu o definicję przypadku z dnia 9.04.2020 (Szpital Zachodni w G przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Wskazówki dla personelu medycznego do przeprowadzenia diagnostyki
  labolatoryjnej w kierunku COVID-19 w oparciu o definicję przypadku z
  dnia 9.04.2020

  Załączniki

  • Wskazówki_dla_personelu_medycznego_do_przeprowadzenia_diagnostyki_lab_Kly4K3L.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem 2019-nCOV (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie
  koronawirusem 2019-nCOV

  Załączniki

  • Procedura_postępowania_w_POZ_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie_koro_yYATFGw.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 09.03.2020 r.) (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Procedura postępowania w POZ z pacjentem podejrzanym o zakażenie
  koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 09.03.2020 r.)

  Załączniki

  • Procedura_postępowania_w_POZ_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie_koro_WoOGlwl.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania w NiŚPL z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 06.03.2020 r.) (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Procedura postępowania w NiŚPL z pacjentem podejrzanym o zakażenie
  koronawirusem COVID – 19 (aktualizacja 06.03.2020 r.)

  Załączniki

  • Procedura_postępowania_w_NiŚPL_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie_ko_GJE6G1Y.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Algorytm kwalifikacji pacjenta do izolacji w czasie zagrożenia epidemiologicznego koronawirus COVID - 19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Algorytm kwalifikacji pacjenta do izolacji w czasie zagrożenia
  epidemiologicznego koronawirus COVID - 19

  Załączniki

  • Algorytm_kwalifikacji_pacjenta_do_izolacji_w_czasie_zagrożenia_epidem_rJruD7a.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Algorytm postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem w oddziale szpitalnym (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Algorytm postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
  w oddziale szpitalnym

  Załączniki

  • Algorytm_postępowania_z_pacjentem_z_podejrzeniem_zakażenia_koronawiru_xobmMrR.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Definicja przypadku podejrzanego o zakażenie 2019 - nCoV (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Definicja przypadku podejrzanego o zakażenie 2019 - nCoV

  Załączniki

  • Definicja_przypadku_podejrzanego_o_zakażenie_2019_-_nCoV.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Schemat postępowania w przypadku zgłoszenia się do SOR pacjenta z podejrzeniem SASR-nCoV 2 (v. 3.0) z dnia 18.03.2020 r. (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Schemat postępowania w przypadku zgłoszenia się do SOR pacjenta z
  podejrzeniem SASR-nCoV 2 (v. 3.0) z dnia 18.03.2020 r.

  Załączniki

  • Schemat_postępowania_w_przypadku_zgłoszenia_się_do_SOR_pacjenta_z_pod_jDUGrlz.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Koronawirus SARS-CoV-2 - Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Koronawirus SARS-CoV-2 - Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ

  Załączniki

  • Koronawirus_SARS-CoV-2_-_Schemat_postępowania_dla_POZ_i_NiŚOZ.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Regulamin dla pacjenta izolowanego w izolatce SOR w sytuacji podejrzenia o SARS-nCoV 19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Regulamin dla pacjenta izolowanego w izolatce SOR w sytuacji podejrzenia
  o SARS-nCoV 19

  Załączniki

  • Regulamin_dla_pacjenta_izolowanego_w_izolatce_SOR_w_sytuacji_podejrze_fQsGYPZ.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania z dzieckiem w SOR_IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Procedura postępowania z dzieckiem w SOR_IPP, oddziale pediatrycznym z
  podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19

  Załączniki

  • Procedura_postępowania_z_dzieckiem_w_SOR_IPP_oddziale_pediatrycznym_z_SXkt0Bm.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szpitala Zachodniego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad postępowania podczas epidemii (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szpitala Zachodniego z dnia 15 kwietnia 2020
  roku w sprawie zasad postępowania podczas epidemii

  Załączniki

  • Zarządzenie_Nr_19_Dyrektora_Szpitala_Zachodniego_z_dnia_15_kwietnia_2_khoTfOJ.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Procedura postępowania z pacjentami SOR w okresie pandemii Covid-19 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Procedura postępowania z pacjentami SOR w okresie pandemii Covid-19

  Załączniki

  • Procedura_postępowania_z_pacjentami_SOR_w_okresie_pandemii_Covid-19.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Karta COVID – 19 Ankieta pacjenta zgłaszającego się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Karta COVID – 19 Ankieta pacjenta zgłaszającego się do Szpitalnego
  Oddziału Ratunkowego

  Załączniki

  • Karta_COVID__19_Ankieta_pacjenta_zgłaszającego_się_do_Szpitalnego_Odd_HVkiEZD.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 PTE i LCZ w. 31.03.2020 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 PTE i LCZ w. 31.03.2020

  Załączniki

  • Zalecenia_postępowania_w_zakażeniach_SARS-CoV-2_PTE_i_LCZ_w._31.03.2020.pdf
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Schemat postępowania w przypadku zgłoszenia się do SOR pacjenta z podejrzeniem COVID-19 z dnia 24.03.2020 r. (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim) przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW.JANA PAWŁA II

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  Schemat postępowania w przypadku zgłoszenia się do SOR pacjenta z
  podejrzeniem COVID-19 z dnia 24.03.2020 r.

  Załączniki

  • Schemat_postępowania_w_przypadku_zgłoszenia_się_do_SOR_pacjenta_z_pod_6uG10Gg.pdf