Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 27 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z przepisem art. 15 zzs ust. 10 pkt 1
  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.,
  poz. 374 ze zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
  epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych
  m.in. w postępowaniach administracyjnych  i innych postępowaniach
  prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
  zawieszeniu na ten okres. Nie powstał zatem stan bezczynności, o którym
  traktują Państwo w swojej wiadomości.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  W dniu 2020-04-23 o 17:12, sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

  Szanowni Państwo,
  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy, iż przedmiotowa informacja nie może być udostępniona w
  terminie określonym brzmieniem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej z przyczyn dotyczących
  zakresu zapytania.
  Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do 30
  czerwca 2020 roku.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  W dniu 2020-04-28 o 11:57, Szpital pisze:
  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

  Szanowni Państwo,
  W ślad za wiadomością z dnia 6 czerwca 2020 roku w związku ze złożonym
  wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż
  przedmiotowa informacja nie może być udzielona w bieżącym terminie w
  związku z zakresem i niezbędnym nakładem pracy prowadzącym do
  wygenerowania ww. informacji.
  Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia
  17 lipca 2020 roku.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 8 Jun 2020 11:04:17 +0200
  Nadawca: Szpital <szpital@spsk1.lublin.pl>
  Adresat: sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,
  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy, iż przedmiotowa informacja nie może być udostępniona w
  terminie określonym brzmieniem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej z przyczyn dotyczących
  zakresu zapytania.
  Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do 30
  czerwca 2020 roku.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  W dniu 2020-04-28 o 11:57, Szpital pisze:
  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Fwd: Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

  Szanowni Państwo,
  W ślad za dotychczasową korespondencją w związku ze złożonym wnioskiem o
  udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż przedmiotowa
  informacja nie może być udzielona w bieżącym terminie w związku z
  zakresem i niezbędnym nakładem pracy prowadzącym do wygenerowania ww.
  informacji.
  Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia
  23 lipca 2020 roku.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną
  Data: Tue, 30 Jun 2020 10:11:15 +0200
  Nadawca: Szpital <szpital@spsk1.lublin.pl>
  Adresat: sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,
  W ślad za wiadomością z dnia 6 czerwca 2020 roku w związku ze złożonym
  wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż
  przedmiotowa informacja nie może być udzielona w bieżącym terminie w
  związku z zakresem i niezbędnym nakładem pracy prowadzącym do
  wygenerowania ww. informacji.
  Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia
  17 lipca 2020 roku.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 8 Jun 2020 11:04:17 +0200
  Nadawca: Szpital <szpital@spsk1.lublin.pl>
  Adresat: sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,
  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy, iż przedmiotowa informacja nie może być udostępniona w
  terminie określonym brzmieniem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej z przyczyn dotyczących
  zakresu zapytania.
  Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do 30
  czerwca 2020 roku.

  Z poważaniem,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  W dniu 2020-04-28 o 11:57, Szpital pisze:
  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus